Overweging 3 juli 2016: Hoop en verlangen

Overweging 3 juli 2016: Hoop en verlangen

Soms zou je moedeloos worden van alle bedreigingen van het milieu. De vervuiling gaat door, de uitstoot van broeikasgassen neemt niet of nauwelijks af, plant- en diersoorten verdwijnen. De hele schepping zucht en lijdt als in barenswee├źn, zegt Paulus. Het is zwaar,...