De overweging van 10 juli 2016 over Amos

De overweging van 10 juli 2016 over Amos

Amos is een boer, een schapenfokker te Tekoa en spreekt duidelijke taal. Zijn profetie is doortrokken van het onrecht dat hij waarneemt, overal om hem heen ziet gebeuren. Hij spreekt duidelijke taal: De ondergang zal komen door verwaarlozing van het recht, door gebrek...