Zondag 4 december 2e adventszondag

Muziek voor de zondag Francis Poulenc-   Litanies a la Vierge Noire,  Notre- Dame de Roc amadour (Fr.) Heer, erbarm U onzer. Jezus Christus erbarm U onzer. Jezus Christus luister naar onze smeekbeden. God de Vader, Schepper, erbarm U onzer. God de Zoon, Verlosser,...