Woensdag 7 december

Lukas 1,39: “Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda…” Moeder heeft de wijk genomen
en de liefde opgezocht. 
Daar hebt U de groet vernomen:
 zegen zonder achterdocht.
 Door de bergen, langs de rand
 van de dood, in...