Vrijdag 16 december

Vrijdag 16 december

O-antifonen In de 7 dagen vlak voor Kerst (17-23 december) worden traditioneel de ‘o -antifonen’ gezongen, de keerverzen die horen bij de Lofzang van Maria (het Magnificat) in de avondgebeden in de katholieke traditie, als extra voorbereiding op het kerstfeest. Ze...