Blog

Ontvangen: Buss und Reu

Johann Sebastian Bach Aria “Buss und Reu” uit de Mattheuspassie https://www.youtube.com/watch?v=Q3P7ysPoC2U&vl=nl Het thema van deze zondag, de vrouw die vlak voor Jezus lijden zijn lichaam zalft met kostbare olie, wordt in Bachs Mattheuspassie op een typisch...

Lees meer

Ontvangen: Nabije God

Nabije God, in onze kwetsbaarheid komen we bij U, mensen van vlees en bloed soms open en ontvankelijk dan weer gesloten en vol weerstand wij bidden u om open handen en open harten om te geven en te ontvangen dat wij ons durven laten raken elkaar in de ogen kijken om...

Lees meer

Ontvangen: Mozaïek van scherven

Op 10 april zal er een bijzondere workshop plaatsvinden in het kader van broosheid.
 Broosheid heeft alles te maken met breekbaarheid, met de wetenschap dat alles wat gemaakt is uit het stof van de aarde ook weer tot stof zal vergaan, dat het leven soms scherven en...

Lees meer

Ontvangen: Strange Girl

De visie van een kijker: Zij is timide, kwetsbaar, broos, zacht en begripvol, zelden boos. Ze houdt zich op de achtergrond. Pakt niet uit met een grote mond. Maar binnenin voelt zij vuur flakkeren, krachten kolken, dromen trappelen. Wie haar negeert? Ach, laat ze...

Lees meer

Ontvangen: Matteus 26,1-13

Een wonderlijk verhaal, op allerlei manieren. Jezus kondigt aan dat hij over twee dagen overgeleverd zal worden om gekruisigd te worden. Maar eerst is hij te gast in het huis van Simon in Bethanië. Daar zalft een naamloze vrouw Jezus’ lichaam met kostbare olie, zodat...

Lees meer

Tot inkeer komen: Breekbaar

Broos - zoiets als breekbaar of kwetsbaar - ja zo heb ik me afgelopen twee jaar vaak gevoeld… Nadat ik in mijn werk – tegen mijn zin in - was overgeplaatst vanwege bezuinigingen naar de kliniek voor gezinnen en ik zelf moeder was geworden speelden opeens hele andere...

Lees meer

Tot inkeer komen: Jesu meine Freude

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Motet “Jesu, meine Freude” https://www.youtube.com/watch?v=a4SKrGYMp7A   Volledige tekst Het thema van deze zondag, het verhaal van de tollenaar Zacheus, wordt geassocieerd met “de zoektocht naar wat werkelijk van waarde is”. Dit...

Lees meer

Tot inkeer komen: Labyrint

Zoals Zacheus tot inkeer kwam door zijn ontmoeting met Jezus,
zo kent onze levensweg verschillende momenten
waarop we een andere weg zijn ingeslagen.
Soms als gevolg van een bewuste keuze,
soms noodgedwongen door omstandigheden,
soms zonder dat we het doorhadden,
maar...

Lees meer

Tot inkeer komen: Kyriegebed

God, ik ben maar klein God, ik ben maar mens God komt U ook eens bij mij thuis? Ook al doe ik niet alles even goed, ik doe oprecht mijn best. U bent zo welkom. God, mag ik bij U thuis komen? Ik ben niet altijd op de goede weg, Toch draai ik mij wel graag weer om, naar...

Lees meer

Tot inkeer komen – Kubussen

Wie afgelopen woensdag en/of zondag in de kerk was,
kan ze haast niet gemist hebben: de grote kubussen in het hoogkoor,
gemaakt van half doorzichtig vloeipapier, gespannen op bamboestokken De gedachte erachter is dat door het kwetsbare materiaal, ze al iets van...

Lees meer

Gunnende houding

Broos kan een mens wordenBroos is een mens zonder het steeds te wetenSterk wil een mens zijn autonoom onafhankelijk van anderenZorgbehoevend kan een mens wordenZorgbehoevend is een mens zonder het steeds te willenRechtop wil een mens gaan zijn hoofd omhoog,zelfbewust...

Lees meer

Tot inkeer komen

Lukas 19, 1-9 Op de eerste zondag van de veertigdagentijd lezen we het verhaal van Zacheus, de rijke hoofdtollenaar die klein van stuk is. Het is te lezen als een zoektocht naar wat werkelijk van waarde is. Is dat de status van hoofdtollenaar en bezit of is dat weten...

Lees meer

Broosheid

'Oppakken', 'aanpakken', 'doorpakken', 'kansen grijpen' 'het heft in eigen handen nemen'. Zomaar een reeks begrippen die we horen. Ze passen bij het beeld waarmee 'we' naar onszelf kijken én waarmee er naar ons gekeken wordt. Vanuit een eigentijdse blik op mensen:...

Lees meer

Farewell

https://www.youtube.com/watch?v=MQgY1bz-GToJohn Dowland (1563-1621) “Farewell” voor luit solo De luit is, naar mijn idee, een van de meest broze instrumenten. Extreem simpel van constructie: een klankkast met snaren, direct bespeeld door de vingers, zonder tussenkomst...

Lees meer

Knutsel je eigen kubus

Wie gisteren in de Aswoensdagviering was heeft een pakketje mee naar huis gekregen waarin materialen zitten om zelf een kubus te knutselen. Voor wie dat gemist heeft: de komende weken zullen ze op de liturgie-tafel liggen om mee te nemen.
De kubus bestaat uit...

Lees meer

Stof van de aarde zijn

    Eeuwige, God van Liefde,aan het begin van deze veertigdagentijd vragen wij U;Weesbij uw wereld,bij uw aarde,bij mens en diermet uw liefde.Dat in chaos er licht zal zijndat in het broze en het vergankelijkede zachte krachten zullen overwinnen,dat recht en...

Lees meer