Blog

Verraden: overweging

Ze fascineren mij al jaren: de bordjes die je her en der langs de Duitse Autobahn ziet, bordjes met een kerk-symbool erop. Kerkjes, kapelletjes langs de snelweg: Autobahnkirchen. De documentairemaakster Elsbeth Fraanje maakte een met een Gouden Kalf bekroonde docu...

Lees meer

Verraden: “erbarme dich“ JS Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Aria “Erbarme dich” uit de Mattheuspassie https://www.youtube.com/watch?v=Zry9dpM1_n4 De allerbekendste, meest voor de hand liggende associatie bij het thema “Verraden” is natuurlijk deze beroemde Aria uit de Mattheuspassie, die...

Lees meer

100 BLOEMEN MOGEN BLOEIEN – GEMEENTEDAG

100 BLOEMEN MOGEN BLOEIENGEMEENTEDAG BIJ CASELLA 2019 29 juni is de gemeentedag van de EUG. Een dag lang de tijd om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten:Samen vieren, spelen, eten, inspiratie opdoen en elkaar van een andere kant leren kennen.  

Lees meer

Verraden: vriendschap

De vriendschap tussen Judas en Jezus bleek brozer dan gedacht. Judas begon zich te ergeren aan Jezus.  Overal waar Jezus kwam stonden de mensen voor hem in de rij. Zag iemand Judas nog wel, of stond hij altijd maar in de schaduw van zijn vriend Jezus? Toen Judas de...

Lees meer

Met een kus

Met een kus verraden Symbool van de liefde tot de dood veroordeeld Ik ken hem niet Ik hoor niet bij hem Ik weet niet waar je het over hebt Er rest een bitter huilen 
Jasja Nottelman

Lees meer

Verraden: Lukas 22: 47-62

VERRADERS In verschillende periodes van mijn leven heb ik anders naar dit verhaal gekeken, met andere oren gehoord. Vroeger, tot ver in de volwassenheid, was het een verhaal waarvan ik sommige personen diep treurige, nee, intens slechte mensen vond. Allereerst was...

Lees meer

Verraden: Judaspenning

De judaspenning: De naam roept van alles op. Vriendschap die kwetsbaar is, zomaar wordt een vriend een vijand. De penningen breken zomaar af, zo broos hangen ze aan de takken. Ze laten zonlicht door en de zaden zijn al zichtbaar. Teken van een nieuw begin? Bron...

Lees meer

Verraden: Lukas 22, 47-62

Tweemaal wordt Jezus verraden, tweemaal door een leerling die hem heel nabij is geweest. Eerst levert Judas hem met een kus uit aan een horde mensen. Vervolgens wordt Jezus weggevoerd naar het huis van de hogepriesters. Petrus volgt hem op afstand. Tot driemaal toe...

Lees meer

Uithouden: een EUG’er over broosheid

…...Blijf niet dralen bij wat vroeger was, Sta niet stil bij het verleden...... Soms dwingt het leven je om terug te kijken. Als de pijn van je kind je eigen beeld aan diggelen slaat. En de illusie van een redelijk geslaagd leven- tot- nu- toe barsten gaat vertonen....

Lees meer

Uithouden: Ground in d, Henry Purcell

Henry Purcell (1659-1695) Ground in d, Z. D222 https://www.youtube.com/watch?v=ANvU9-3SBwo voor de klavecimbelfans: https://www.youtube.com/watch?v=spSXmooGLUo “Uithouden”, “Welke grond draagt ons door de nacht?”, zijn associaties die de voorbereidingsgroep heeft bij...

Lees meer

Uithouden: een Kyriegebed

God, wilt U met mij waken? Mens, wil jij met mij bidden? God, wilt U mij opvangen, als ik val? Mens, loop jij met mij mee, zodat ik niet alleen ben? God, om kracht bid ik U. Mens, waak met mij. God, verlaat mij niet. Mens, verlaat mij niet. Kyrie Eleison Johanneke...

Lees meer

Uithouden: preek van de leek

Komende zondag is een bijzondere viering met een ‘preek van de leek’. 
Wim Eickholt zal in deze viering, waarin Johanneke Bosman voorgaat, zijn verhaal vertellen van zijn leven als ex-dakloze. Hoe broos is de grens tussen een geregeld en een ontregeld leven? Wat is...

Lees meer

Uithouden

Zoals Jezus zijn weg uit kon houden door de verbondenheid met de mensen om hem heen, met de Eeuwige tot wie hij zich in zijn pijn en eenzaamheid richt, zo zoeken wij ook wegen om ‘uit te houden’ wat niet makkelijk op te lossen of te veranderen is. 
 Wat heb je...

Lees meer

Uithouden: Matteus 26,36-46

Nadat Jezus voor het laatst gegeten heeft met zijn vrienden, gaat hij naar een plek die Getsemane heet om te bidden. In het vacuüm tussen het vieren van de verbondenheid aan tafel en de overlevering en de lijdensweg die daarop volgen zal, kan Jezus niets anders dan...

Lees meer

Ontvangen: Buss und Reu

Johann Sebastian Bach Aria “Buss und Reu” uit de Mattheuspassie https://www.youtube.com/watch?v=Q3P7ysPoC2U&vl=nl Het thema van deze zondag, de vrouw die vlak voor Jezus lijden zijn lichaam zalft met kostbare olie, wordt in Bachs Mattheuspassie op een typisch...

Lees meer