In

In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht!

In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

In de nacht gekomen
onmisbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
dat wij niet meer vragen
waar uw komst op wacht.

In de nacht gekomen
kind, zo kwetsbaar klein,
wat ons wordt ontnomen,
licht, wil bij ons zijn –
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
licht terneergeslagen
kind, uw liefde lacht.

– A.F. Troost –