‘Liefhebben is zichzelf geven, zichzelf vergeten
en zoeken wat de ander gelukkig kan maken.
Hoe schoon is het te leven om lief te hebben,
hoe groot is het te bezitten om te geven.
Vreugde en geluk geven, zichzelf geven, dat is liefhebben.
Als je de ander liefhebt als jezelf en je je geeft aan de anderen,
zul je zien dat er geen egoïsme is dat je niet kunt overwinnen.
Hoe schoon is het te leven om lief te hebben.’