Agenda

jan
24
wo
Christelijke meditatie aan de Werf @ Crypte aan de Werf
jan 24 @ 19:30 – 21:00

Ook in 2018 zijn er de meditaties op woensdag in de Crypte aan de Werf, onder het klooster van de zusters Augustinessen. Een moment midden in de week om de stilte te zoeken en te mediteren.

Het verlangen naar stilte, naar verstilling, naar diepe innerlijke rust en de ervaring van nabijheid van God, ligt diep in mensen verborgen. Door te mediteren oefen je in verstilling en ontvankelijkheid. Wanneer je regelmatig bewust stil wordt, ontdek je dat dit doorwerkt in het leven van alledag. Ook in de christelijke spiritualiteit heeft meditatie een lange traditie, het is een weg om je bewust te richten op, en open te stellen voor God.

De meditaties in de Crypte beginnen met een oefening om af te stemmen op de stilte om je daarna te openen voor de zeggingskracht van een Bijbeltekst, een mystieke tekst of een afbeelding. Dit wordt afgewisseld met meditatieve muziek. Ook als je niet altijd kunt komen ben je van harte welkom!

Plaats: Crypte aan de Werf; ingang is op de Oudegracht (met de witte trap t/o Waterstaat naar beneden, rechtsaf en dan de tweede deur aan je rechterhand).

Deelnemersbijdrage: vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,00 per keer)

De Maakbare Mens @ EUG
jan 24 @ 20:00 – 22:00

Al enige tijd zijn we met dit thema onderweg in de EUG. Mensen zijn zowel krachtig als kwetsbaar – beide kanten horen bij ons. De samenleving (overheid, Facebook, wij allen) spreken elkaar sterk aan op het eerste: ieder moet zelfredzaam zijn, het eigen levensgeluk managen, rationele economische beslissingen nemen. Maar waar blijft onze kwetsbare kant? Waar blijven de kwetsbaren? Is alles wel maakbaar?

We staan stil bij vragen als: Hoe beïnvloedt dit ons ongemerkt? Hoe maken we elkaar hierop attent? De eerste avond bekijken we met elkaar waar en hoe we dit in de EUG (kunnen) tegenkomen. De 2e avond wordt een klein onderzoek naar de taal in de vieringen in de Janskerk gepresenteerd.

jan
25
do
Koorrepetities
jan 25 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

jan
28
zo
Tienergroep @ Janskerk, kosterstwoning
jan 28 @ 11:00 – 12:30

De Tienergroep heeft voor eenieder tussen de 12 en 16 jaar weer een mooi programma. We praten over wat belangrijk is in ons leven en doen leuke activiteiten. Eén keer per jaar wordt de viering door de tieners vormgegeven.

De data zijn 28-1 (Film kijken), 18-2 (Wake Kamp Zeist), 18-3 (Hongerdoek maken), 15-4 ( Laser gamen of museum), 11-5 (gemeenteweekend in Apeldoorn), 27-5 (Voorbereiding tienerviering), 3-6 (Tienerviering en 1-7 (Klimbos).

Verhaalgroep @ Janskerk
jan 28 @ 11:00 – 12:30

Tijdens de zondagse viering in de Janskerk is er voor de kinderen van 4-8 en van 8-12 een eigen verhaal. Dit wordt verzorgd door de Verhaalgroep. Ook tijdens bijzondere feesten als Advent, Kerst, Pasen en doop is er speciale aandacht voor de kinderen.

Viering 28 januari @ Janskerk
jan 28 @ 11:00 – 12:30

Gods naam loven
Voorganger Johanneke Bosman m.m.v. het Janskoor
Psalm 145

In een cyclus over bidden mogen de psalmen natuurlijk niet ontbreken. 150 gebeden waarin alle facetten van het leven voorbijkomen: met grootse woorden, harde taal, met gevoel en passie voor wat een mens ter harte kan gaan tijdens zijn gang door het leven. Woorden die mensen tot op vandaag zich eigen maken, met zich meedragen, mee op weg gaan. Een bijzondere plek daarbinnen nemen de lofpsalmen in, waarin God geloofd en gedankt wordt voor wie de Barmhartige is voor ons. Vandaag klinken de woorden van psalm 145, waarin zowel tot God als over God gezongen en gesproken wordt, die trouw blijkt te zijn, rechtvaardig, het verlangen vervult van alles wat leeft. Wat doen deze woorden met ons? Herkennen wij hierin iets van ons zoekend geloven naar wie God voor ons is? Wanneer zouden wij deze woorden kunnen zingen?

jan
29
ma
Met Paulus naar Pasen – Joop Smit @ EUG
jan 29 @ 20:00 – 22:00

We hebben in ons midden een Paulus-specialist: gastvoorganger Joop Smit, Augustijner monnik en gepromoveerd op Paulus’ brief aan de Galaten.
En wat een gelukkig toeval: hij publiceert net in deze tijd een boek over Paulus: ‘Wat Paulus bezielde. Een staalkaart uit zijn brieven’ (Berne Media).
Daarover komt hij ons vertellen. En zo leidt hij ons binnen in de gedachten- en leefwereld van deze 13e apostel van Jezus.

feb
1
do
Koorrepetities
feb 1 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

feb
4
zo
Verhaalgroep @ Janskerk
feb 4 @ 11:00 – 12:30

Tijdens de zondagse viering in de Janskerk is er voor de kinderen van 4-8 en van 8-12 een eigen verhaal. Dit wordt verzorgd door de Verhaalgroep. Ook tijdens bijzondere feesten als Advent, Kerst, Pasen en doop is er speciale aandacht voor de kinderen.

Viering 4 februari @ Janskerk
feb 4 @ 11:00 – 12:30

Bidt zonder ophouden
Voorganger Harry Pals
1 Tess 5,12-22

Aan het einde van de eerste brief aan de Tessalonicenzen klinkt een hoop goede raad voor een leven in vrede met elkaar. Op allerlei manieren worden zij, en wij, aangespoord om altijd naar het goede te streven. Dat wordt concreet gemaakt: opkomen voor de zwakken, de moedelozen hoop te geven, alles te onderzoeken en het goede te behouden. Opmerkelijk is dat daartussen ook de oproep staat om ‘onophoudelijk te bidden en God dank te zeggen onder alle omstandigheden’. Wat heeft het bidden en dankzeggen te maken met het opkomen voor de zwakken en het moed inspreken van de moedelozen? Hoe kun je als mens onophoudelijk bidden en dankzeggen temidden van alle omstandigheden?

Download het voorjaarsprogramma 2018