Agenda

sep
27
wo
Mediteren aan de Werf @ Crypte aan de Werf
sep 27 @ 19:30 – 21:00

over de locatie: ingang is op de Oudegracht 33 (met de witte trap t/o Waterstaat naar beneden, rechtsaf en dan de tweede deur aan je rechterhand)

Vanaf september is er iedere 2e en 4e woensdag van de maand de mogelijkheid om in de Crypte aan de Werf de stilte te zoeken en te mediteren.

Het verlangen naar stilte, verstilling, diepe innerlijke rust en de ervaring van nabijheid van God, ligt diep in mensen verborgen. Door te mediteren oefen je in verstilling en ontvankelijkheid. Regelmatig stil worden werkt door in het leven van alledag.

De meditaties in de Crypte beginnen met een oefening om af te stemmen op de stilte om je daarna te openen voor de zeggingskracht van een Bijbeltekst, een mystieke tekst of een afbeelding. Dit wordt afgewisseld met meditatieve muziek.

Ook als je niet altijd kunt komen ben je van harte welkom!

Deelnemersbijdrage: vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,00 per keer)

sep
28
do
Koorrepetities
sep 28 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

okt
1
zo
Viering 1 oktober @ Janskerk
okt 1 @ 11:00 – 12:30

thema: verzoening
lezing: Lukas 15,11-32
Voorganger: Harry Pals (gemeentepastor – protestant)

Dankbaarheid en verzoening zijn centrale waarden in Ubuntu. Het is dankbaarheid en verzoening die de vader tentoonspreidt als hij de verloren zoon weer in zijn armen sluit. Voor de andere betrokkenen in het verhaal een onbegrijpelijke houding; waarom niet dankbaar zijn voor degenen die altijd trouw hun plicht hebben vervuld? Waarom feest voor een wegloper? Misschien gaat dit verhaal wel meer over de verzoening van de vader met de zoon die bleef, dan met de zoon die wegging en weer terugkeerde….

okt
2
ma
Wat blijft er na 47 jaar theologie? @ EUG
okt 2 @ 20:00 – 22:00

Een persoonlijke insteek: 47 jaar geleden begon ik met mijn studie theologie, 39 jaar geleden ging ik ermee aan het werk in vredesbeweging en vormingswerk, in de kerk en de wereld. Volgend jaar stop ik ermee. Mij houdt de vraag bezig: wat zijn de vruchten? Welke erfenis draag ik over? Bij die vraag wil ik mij laten helpen door een boek met provocerende theologie. Het is geschreven door de Noord-Ierse filosoof en theoloog Peter Rollins. Het heet ‘Verslaafd aan God’, maar in het Engels is de titel sterker: ‘The Idolatry of God’. Het gaat over geloof als afgodendienst, en de kerk als poging om de ernst en het vuur van God te dempen.

Om te beginnen wil ik persoonlijk terugblikken en hierover deze avond iets inbrengen. Daarna wil ik het boek lezen met anderen. Het vervolg is open.

okt
4
wo
Maakbare mensen? @ EUG
okt 4 @ 20:00 – 22:00

Het gesprek over het mensbeeld achter en onder onze dagelijkse werkelijkheid gaat door in de EUG. De Bijbelse geloofstraditie vertelt van de mens als iemand die altijd zowel kwetsbaar als fier is. Die feilbaar is, maar ook veel kan. Naar wie met zorg gekeken wordt, maar ook met grote verwachtingen. Hierover hebben we enkele keren gesproken, uitlopend op een gesprek over hoe we omgaan met lijden en de machteloosheid daarbij.

Op 4 oktober bekijken we de film ‘Hier ben ik’. Daarin zien we een portret van enkele mensen uit een moderne, doorsnee kerkelijke gemeente met hun dominee. Herkenbare problemen van hedendaagse mensen spelen een rol: druk en drukte, moeten en verlangen. Hoe verhoudt zich dit met de geloofstraditie?

De avonden kunnen apart bijgewoond worden.

okt
5
do
Koorrepetities
okt 5 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

okt
8
zo
Viering 8 oktober mmv. Janskoor @ Janskerk
okt 8 @ 11:00 – 12:30

Thema: onderhandelen met God
Tekst: Genesis 18,16-33
Voorganger: Thea Peereboom

God besluit Abraham deelgenoot te maken van zijn (in onze ogen ongetwijfeld bijzonder onaangename en ongewenste) plannen om Sodom en Gomorra met de grond gelijk te maken, vanwege hun ongerechtigheden. De Eeuwige doet dat omdat juist uit Abraham een groot en machtig volk zal voortkomen, zoals in de passage ervoor voorspeld is. Abraham draagt de belofte van nieuw leven in zich, zo talrijk als er sterren aan de hemel staan. God kondigt aan dat hij naar Sodom en Gomorra zal afdalen om te zien of de klachten over hun ongerechtigheid echt gegrond zijn, waarmee zij de verwoesting als het ware hebben afgeroepen. Abraham laat het daar niet bij zitten, en gaat de dialoog met de Eeuwige aan. Hij pleit voor de onschuldigen die ongetwijfeld ook in de stad aanwezig zijn en vraagt wat God doen zal als er 50 rechtvaardigen te vinden zijn, zal hij dan de hele stad vergeving schenken omwille van deze 50 onschuldigen? Dat kunt U toch niet doen! God neemt ter harte wat Abraham hem zegt en stemt toe, ook als Abraham vervolgens oppert hetzelfde te handelen als er maar 45, 40, 30, 20 of zelfs maar 10 rechtvaardigen te vinden zouden zijn. Abraham neemt God zeer serieus, en gaat de dialoog met de Eeuwige aan. Hij voelt zich vrij genoeg om tegen de plannen die God hem in vertrouwen heeft verteld in te gaan. God is bereid daarnaar te luisteren en zich mee te laten voeren in Abrahams gevoel voor een andere vorm van rechtvaardigheid.
Een merkwaardig verhaal. Wat raakt ons? Wat brengt het ons? Welk nieuw licht werpt het voor ons op wie God is? Durven wij de dialoog aan te gaan met de Eeuwige, vrij en open?

okt
11
wo
Mediteren aan de Werf @ Crypte aan de Werf
okt 11 @ 19:30 – 21:00

over de locatie: ingang is op de Oudegracht 33 (met de witte trap t/o Waterstaat naar beneden, rechtsaf en dan de tweede deur aan je rechterhand)

Vanaf september is er iedere 2e en 4e woensdag van de maand de mogelijkheid om in de Crypte aan de Werf de stilte te zoeken en te mediteren.

Het verlangen naar stilte, verstilling, diepe innerlijke rust en de ervaring van nabijheid van God, ligt diep in mensen verborgen. Door te mediteren oefen je in verstilling en ontvankelijkheid. Regelmatig stil worden werkt door in het leven van alledag.

De meditaties in de Crypte beginnen met een oefening om af te stemmen op de stilte om je daarna te openen voor de zeggingskracht van een Bijbeltekst, een mystieke tekst of een afbeelding. Dit wordt afgewisseld met meditatieve muziek.

Ook als je niet altijd kunt komen ben je van harte welkom!

Deelnemersbijdrage: vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,00 per keer)

okt
12
do
Koorrepetities
okt 12 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

okt
13
vr
Rouwkost @ EUG
okt 13 @ 18:00 – 20:00

Wanneer je iemand hebt verloren aan de dood, zijn er in het begin meestal wel mensen die naar je vragen en bij wie je terecht kunt met je verhaal. Als het leven langzaam weer zijn gewone loop neemt, wordt die aandacht vaak minder.

Soms komt het er dan ook bij jezelf niet meer van om stil te staan bij het verlies en bij gevoelens die de kop op steken. Maar ook dan kun je nog steeds behoefte hebben om te delen wat er in je omgaat. Als je andere mensen ontmoet die ook zoiets hebben meegemaakt, dan gaat dat vaak vanzelf.

Bij Rouwkost praten we met elkaar over het verlies en hoe het met je gaat, terwijl we allemaal iets meenemen om te eten. We delen de maaltijd en onze verhalen.

Vooraf is er eerst een kennismakingsgesprek om te kijken of deze groep iets voor je is.

Download het najaarsprogramma