Agenda

jul
22
zo
Viering 22 juli @ Janskerk
jul 22 @ 11:00 – 12:30

er is vanaf zondag 15 juli t/m zondag 26 augustus geen crèche

Lezing: Daniël 3
Buigen of branden: de vuuroven

De drie vrienden van Daniël weigeren te buigen voor een groot godenbeeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht ter meerdere glorie van zichzelf. Daarom worden ze in een laaiende vuuroven gegooid. Dan blijkt er een vierde persoon bij hen in de oven rond te wandelen – een engel, denkt de koning. Dat is hun redding: de drie worden ongedeerd uit de oven gehaald, tot eer van Israëls God. In latere tijden is het verhaal van de vuuroven opgerekt met een smeekgebed en een loflied.
Voor wie of wat buigen wij?

jul
26
do
Koorrepetities
jul 26 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

jul
29
zo
Viering 29 juli @ Janskerk
jul 29 @ 11:00 – 12:30

er is vanaf zondag 15 juli t/m zondag 26 augustus geen crèche

Lezing: Daniël 5
Gewogen en te licht bevonden: de hand op de wand

Tijdens een groot feest laat de nieuwe Babylonische koning Belsassar het gerei uit de tempel van Jeruzalem halen om te gebruiken voor zijn schrans- en zuippartij. Dan verschijnt er een hand op de wand, die in een onleesbare taal iets opschrijft. De koning wordt doodsbang, maar de koningin weet nog van Daniël. Die wordt gehaald om de uitleg te geven: de koning wordt te licht bevonden, zijn koningschap komt ten einde. Diezelfde nacht nog wordt Belsassar gedood.
Welk gewicht leggen wij met onze levens in de schaal, in onze tijd?

aug
2
do
Koorrepetities
aug 2 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

aug
5
zo
Viering 5 augustus @ Janskerk
aug 5 @ 11:00 – 12:30

er is vanaf zondag 15 juli t/m zondag 26 augustus geen crèche

Lezing: Daniël 6
Liturgie als verzetsdaad: Daniël in de leeuwenkuil

Onder weer een nieuwe koning, Darius, wordt Daniël in een val gelokt door jaloerse tegenstanders. Hij bidt elke dag openlijk in de richting van Jeruzalem, ondanks een verbod om tot een andere god dan de eigen koning te bidden. Daarom wordt hij in de leeuwenkuil gesmeten, overgeleverd aan de wilde beesten. Maar de leeuwen laten hem ongedeerd. De vroeg-christelijke kunst vond in dit verhaal de inspiratie voor prachtige afbeeldingen.
Zitten er elementen van verzet in onze vieringen van de liturgie?

aug
9
do
Koorrepetities
aug 9 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

aug
12
zo
Viering 12 augustus @ Janskerk
aug 12 @ 11:00 – 12:30

brief aan de Kolossenzen 1 : 13-23 ‘Alles in Christus’ – een loflied
Voorganger: Marian Geurtsen

De schrijver plaatst in zijn inleiding een duidelijk herkenbaar lied centraal (verzen 15-20). Het is een loflied op Gods Zoon, die allereerst met kosmologische termen uit de wijsheidstraditie wordt aangeduid: ‘eerstgeborene van de schepping’, ‘in hem is alles geschapen’. Dat wordt daarna ingevuld met zijn rol in de geschiedenis: hij wordt intiem verbonden met de gemeente (‘het lichaam’ waarvan hij ‘het hoofd’ is), hij bracht vrede ‘door het bloed van het kruis’, en daarom wordt hij ‘eerstgeborene uit de doden’ genoemd. Er is zo een duidelijk verband met ‘eerstgeborene van de schepping’: de zin en betekenis van heel de schepping ligt in de weg van Christus en zijn verbinding met de gemeente., het kosmische ‘alles’ vindt zijn beslissende en beheersende centrum in de Zoon. Het bijzondere van de weg van Jezus bepaalt dus het grootse algemene.

aug
16
do
Koorrepetities
aug 16 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

aug
19
zo
Viering 19 augustus @ Janskerk
aug 19 @ 11:00 – 12:30

brief aan de Kolossenzen 2 : 4-15 Trouw aan de weg van de doop
Voorganger: Jasja Nottelman

Dan klinkt de waarschuwing voor ‘filosofie’ (vs. 8). Dat is een veel breder begrip dan ons woord ‘wijsbegeerte’. Het omvat wat wij wis- en natuurkunde zouden noemen, maar ook speculaties over de oerelementen van de kosmos. Dáár moet je niet naar zinsverbanden zoeken – zin ligt alleen in de verbondenheid met Christus Jezus de Heer. Met hem zijn gelovigen verbonden door de doop, die hen betrekt in de opstanding van Jezus. De onderdrukkende systemen van de oude wereld zijn door het kruis ontmaskerd, gefalsificeerd. In dat geschiedenisverhaal ligt voor volgelingen van Jezus de levenskern, en dat werkt gemeenschap stichtend.

aug
23
do
Koorrepetities
aug 23 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

Download het voorjaarsprogramma 2018