Agenda

nov
22
wo
Mediteren aan de Werf @ Crypte aan de Werf
nov 22 @ 19:30 – 21:00

over de locatie: ingang is op de Oudegracht 33 (met de witte trap t/o Waterstaat naar beneden, rechtsaf en dan de tweede deur aan je rechterhand)

Vanaf september is er iedere 2e en 4e woensdag van de maand de mogelijkheid om in de Crypte aan de Werf de stilte te zoeken en te mediteren.

Het verlangen naar stilte, verstilling, diepe innerlijke rust en de ervaring van nabijheid van God, ligt diep in mensen verborgen. Door te mediteren oefen je in verstilling en ontvankelijkheid. Regelmatig stil worden werkt door in het leven van alledag.

De meditaties in de Crypte beginnen met een oefening om af te stemmen op de stilte om je daarna te openen voor de zeggingskracht van een Bijbeltekst, een mystieke tekst of een afbeelding. Dit wordt afgewisseld met meditatieve muziek.

Ook als je niet altijd kunt komen ben je van harte welkom!

Deelnemersbijdrage: vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,00 per keer)

nov
23
do
Koorrepetities
nov 23 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

nov
26
zo
Tienergroep @ Kosterswoning
nov 26 @ 11:00 – 12:30
Viering 26 november @ Janskerk
nov 26 @ 11:00 – 12:30

‘De hoer – Babylon’
Openbaring 17 : 1 – 18 : 3; 19 : 1-2

In het boek Openbaring komt een verwijzing naar hoererij 19 x voor. Steeds duidt dat op de ontrouw van mensen aan God, op het achterna lopen van vreemde goden, van afgoden. Dat is overgenomen uit de profetische geschriften van het Eerste Testament, waar de Eeuwige de trouwe echtgenoot is en Israel de ‘ontuchtige’ vrouw. Maar hoe dan ook: er gebeurt wat met ons als lezeressen en lezers, wanneer dit verhaal verteld wordt in beelden die vrouwen negatief afschilderen. Dieptepunt is de opgetogenheid van de verteller over de vernedering, verminking en verbranding van een vrouw (17 : 16) – al is die symbolisch, dat suggereert toch dat vrouwen zulk geweld soms verdienen.
Johannes verbeeldt de afgodische macht van Babylon (dat staat voor het Romeinse Rijk) door het beeld van de rijk geklede hoer, die ten val gaat komen. Dat Rijk is een afgod, omdat het geweld gebruikt en de rijkdommen van heel de wereld opslorpt. Maar aan dat Rijk komt een einde, als eens Gods geduld op is. Daarmee spreekt Johannes zijn medezusters en –broeders moed in.

nov
29
wo
Mediteren aan de Werf @ Crypte aan de Werf
nov 29 @ 19:30 – 21:00

over de locatie: ingang is op de Oudegracht 33 (met de witte trap t/o Waterstaat naar beneden, rechtsaf en dan de tweede deur aan je rechterhand)

Vanaf september is er iedere 2e en 4e woensdag van de maand de mogelijkheid om in de Crypte aan de Werf de stilte te zoeken en te mediteren.

Het verlangen naar stilte, verstilling, diepe innerlijke rust en de ervaring van nabijheid van God, ligt diep in mensen verborgen. Door te mediteren oefen je in verstilling en ontvankelijkheid. Regelmatig stil worden werkt door in het leven van alledag.

De meditaties in de Crypte beginnen met een oefening om af te stemmen op de stilte om je daarna te openen voor de zeggingskracht van een Bijbeltekst, een mystieke tekst of een afbeelding. Dit wordt afgewisseld met meditatieve muziek.

Ook als je niet altijd kunt komen ben je van harte welkom!

Deelnemersbijdrage: vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,00 per keer)

nov
30
do
Koorrepetities
nov 30 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

dec
3
zo
Viering 3 december met Janskoor @ Janskerk
dec 3 @ 11:00 – 12:30

1e zondag van Advent
viering met belijdenis

Thema: Met Juda de hoerenloper – Genesis 38 : 1-26

Terwijl de zonen van Jakob hun kleine broertje Jozef hebben laten afgaan naar Egypte, gaat één van die zoons, Juda, nog verder af. Hij verlaat het volk Israel en het samenleven daar, hij ontneemt zijn schoondochter Tamar uit angst haar rechten als weduwe. Maar die komt met een slimme list terug op het toneel van Israel. Juda wordt te kijk gezet, maar erkent zijn eigen onrecht en Tamars goed-recht. Tegen wil en dank bouwt hij mee aan de toekomst.

dec
6
wo
Dans!kerk in de Janskerk @ Janskerk
dec 6 @ 19:30 – 22:00

Wil je stilte en de ruimte van de Janskerk op een hele bijzondere manier ervaren? Zoek je het licht en de warmte in de donkere en drukke periode voor kerst? Dan is er de avond van Dans!kerk en EUG samen in de Advent.

Dans!kerk wil mensen in kerken in aanraking brengen met de kracht van vrije dans en beweging. We dansen zonder te praten met elkaar en laten ons lichaam en de muziek het gesprek voeren met onszelf, de ander en met God.

Het is bedoeld voor mensen die willen dansen met wat hen van binnenuit beweegt.

Deelnemersbijdrage: € 10,- (€5,- voor studenten, minima etc.).
Informatie en opgave: Marije Vermerris, info@danskerk.nl.

Mediteren aan de Werf @ Crypte aan de Werf
dec 6 @ 19:30 – 21:00

over de locatie: ingang is op de Oudegracht 33 (met de witte trap t/o Waterstaat naar beneden, rechtsaf en dan de tweede deur aan je rechterhand)

Vanaf september is er iedere 2e en 4e woensdag van de maand de mogelijkheid om in de Crypte aan de Werf de stilte te zoeken en te mediteren.

Het verlangen naar stilte, verstilling, diepe innerlijke rust en de ervaring van nabijheid van God, ligt diep in mensen verborgen. Door te mediteren oefen je in verstilling en ontvankelijkheid. Regelmatig stil worden werkt door in het leven van alledag.

De meditaties in de Crypte beginnen met een oefening om af te stemmen op de stilte om je daarna te openen voor de zeggingskracht van een Bijbeltekst, een mystieke tekst of een afbeelding. Dit wordt afgewisseld met meditatieve muziek.

Ook als je niet altijd kunt komen ben je van harte welkom!

Deelnemersbijdrage: vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,00 per keer)

dec
7
do
Koorrepetities
dec 7 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

Download het najaarsprogramma