Calendar

aug
19
zo
Viering 19 augustus @ Janskerk
aug 19 @ 11:00 – 12:30

brief aan de Kolossenzen 2 : 4-15 Trouw aan de weg van de doop
Voorganger: Jasja Nottelman

Dan klinkt de waarschuwing voor ‘filosofie’ (vs. 8). Dat is een veel breder begrip dan ons woord ‘wijsbegeerte’. Het omvat wat wij wis- en natuurkunde zouden noemen, maar ook speculaties over de oerelementen van de kosmos. Dáár moet je niet naar zinsverbanden zoeken – zin ligt alleen in de verbondenheid met Christus Jezus de Heer. Met hem zijn gelovigen verbonden door de doop, die hen betrekt in de opstanding van Jezus. De onderdrukkende systemen van de oude wereld zijn door het kruis ontmaskerd, gefalsificeerd. In dat geschiedenisverhaal ligt voor volgelingen van Jezus de levenskern, en dat werkt gemeenschap stichtend.

aug
23
do
Koorrepetities
aug 23 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

aug
26
zo
Kerk op Schoot @ Janskerk
aug 26 @ 11:00 – 12:30

Een Kerk op Schootviering: voor ouders met jonge kinderen. We brengen het licht in ons midden, zingen, bidden en staan op creatieve wijze stil bij een bijbelverhaal. Vanaf 10:30 uur is er een inloop met koffie/thee/limonade/lekkers. viering vanaf 11.00 uur. Er is de mogelijkheid om vervolgens aan te sluiten bij de kring in de Janskerk. Dit in de crècheruimte in de kosterswoning van de Janskerk.

Viering 26 augustus @ Janskerk
aug 26 @ 11:00 – 12:30

brief aan de Kolossenzen 2 : 16 – 3 : 4 Geen regels, maar zoeken wat ‘boven’ is
Voorganger: Harry Pals

Leven als gemeenschap achter Christus aan ontstaat niet door het opleggen van verplichtingen rond eten en drinken, feestdagen of armoede, of door inwijdingsrituelen. Dat is oude religie waarvan Christus-gelovigen juist bevrijd zijn, stelt de briefschrijver stevig, dan ben je niet verbonden met het leven van Jezus. En daar gaat het in de gemeente om. Door de deelname in de concrete gemeente heb je deel aan de doorbrekende messiaanse toekomst. Die ligt al ‘in de hemel’ te wachten, dus ‘boven’ waar Jezus troont naast de Eeuwige. Het gaat hier niet om spiritualisering, geen vlucht weg van de aarde, maar om nuchter bevrijd leven, in het licht van de toekomst.

aug
30
do
Koorrepetities
aug 30 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

sep
2
zo
Verhaalgroep @ Janskerk
sep 2 @ 11:00 – 12:30

Tijdens de zondagse viering in de Janskerk is er voor de kinderen van 4-8 en van 8-12 een eigen verhaal. Dit wordt verzorgd door de Verhaalgroep. Ook tijdens bijzondere feesten als Advent, Kerst, Pasen en doop is er speciale aandacht voor de kinderen.

Viering 2 september @ Janskerk
sep 2 @ 11:00 – 12:30

brief aan de Kolossenzen 3 : 5 – 4 : 6 Heilig leven
Voorganger: Elise Rommens-Woertman

En dan komen er toch regels – maar misschien zijn die beter aan te duiden als aanmoedigingen. Het oude doodse leven is voorbij, er is nu alle ruimte voor een leven in verbondenheid met Christus, naar het voorbeeld van de rondwandelende Jezus. Alles wordt afgemeten aan de betrokkenheid op hem, alle andere bepaaldheden worden daardoor gerelativeerd. De uitwerking aan het eind in allerlei relaties is tijdgebonden en dus patriarchaal, maar beslissend is ook hier de betrokkenheid op Jezus’ dienstbare voorbeeld. Essentieel is dat vrouwen, kinderen en slaven geen eigendom van mannelijke heersers zijn (‘Heren, ook jullie hebben een Heer in de hemel!’ (4:2) – en dat gaat in tegen de heersende gedachten van die tijd.

sep
6
do
Koorrepetities
sep 6 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

sep
9
zo
Verhaalgroep @ Janskerk
sep 9 @ 11:00 – 12:30

Tijdens de zondagse viering in de Janskerk is er voor de kinderen van 4-8 en van 8-12 een eigen verhaal. Dit wordt verzorgd door de Verhaalgroep. Ook tijdens bijzondere feesten als Advent, Kerst, Pasen en doop is er speciale aandacht voor de kinderen.

Viering 9 september m.m.v. Janskoor @ Janskerk
sep 9 @ 11:00 – 12:30

Micha 4,1-5 en Mattheus 5: 38-48
Thema: van zwaard tot ploegijzer
Voorganger Harry Pals

De twee teksten die we lezen op de eerste zondag van de cyclus over ‘vrede’, zijn ieder op hun eigen manier radicale teksten. Micha beschrijft de ‘dag die komen zal’, waarin er vrede zal zijn.  De Eeuwige zal wonen onder de mensen, recht zal klinken, zwaarden zullen omgesmeed worden tot ploegijzer. Geen werktuigen meer die tot de dood leiden, maar werktuigen van groei en bloei. Een visioen van recht en vrede, waarin het verlangen naar heelheid, doorklinkt. Is dat niet te mooi om waar te kunnen zijn? In de evangelielezing worden we zelfs opgeroepen volmaakt te zijn. Mattheus houdt ons een spiegel voor van ons eigen handelen naar menselijke maat en laat ons een glimp zien hoe de wereld eruitziet als we leven vanuit de Goddelijke maat. Niet afgemeten, maar vanuit liefde zonder angst. De beelden zijn verre van zoetsappig of makkelijk te verteren. Hoe doe je dat? Hoe weten we wat het goede is om te doen?  Durven we te vertrouwen dat Gods Naam ons de weg zal wijzen?