Calendar

apr
25
wo
Christelijke meditatie aan de Werf @ Crypte aan de Werf
apr 25 @ 19:30 – 21:00

Ook in 2018 zijn er de meditaties op woensdag in de Crypte aan de Werf, onder het klooster van de zusters Augustinessen. Een moment midden in de week om de stilte te zoeken en te mediteren.

Het verlangen naar stilte, naar verstilling, naar diepe innerlijke rust en de ervaring van nabijheid van God, ligt diep in mensen verborgen. Door te mediteren oefen je in verstilling en ontvankelijkheid. Wanneer je regelmatig bewust stil wordt, ontdek je dat dit doorwerkt in het leven van alledag. Ook in de christelijke spiritualiteit heeft meditatie een lange traditie, het is een weg om je bewust te richten op, en open te stellen voor God.

De meditaties in de Crypte beginnen met een oefening om af te stemmen op de stilte om je daarna te openen voor de zeggingskracht van een Bijbeltekst, een mystieke tekst of een afbeelding. Dit wordt afgewisseld met meditatieve muziek. Ook als je niet altijd kunt komen ben je van harte welkom!

Plaats: Crypte aan de Werf; ingang is op de Oudegracht (met de witte trap t/o Waterstaat naar beneden, rechtsaf en dan de tweede deur aan je rechterhand).

Deelnemersbijdrage: vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,00 per keer)

apr
26
do
Koorrepetities
apr 26 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

apr
29
zo
Viering 29 april @ Jansk
apr 29 @ 11:00 – 12:30

– we starten met het oefenen van de liederen om 10:45 uur –
– in verband met de vakantie is er deze zondag geen crèche –

29 april: De ander tegemoet treden
Voorganger Trees van Montfoort
Regel van Benedictus lezing: 53, 1- 15 (over het ontvangen van gasten)
Schrift lezing: Mattheüs 25, 35- 40

Tekst uit de Regel:
Alle gasten die zich onverwachts aandienen, moeten ontvangen worden als waren zij Christus, want zelf zal Hij zeggen; ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen Me op.’ En aan allen wordt de gepaste eer bewezen, vooral aan onze geloofsgenoten en aan vreemdelingen.
Zodra dus een gast wordt aangekondigd, zullen de overste en de broeders hem tegemoet lopen met alle liefdevolle gedienstigheid. eerst bidden zij samen en omhelzen elkaar dan in vrede. deze vredeskus wordt pas gegeven nadat men heeft gebeden omwille van de misleiding van de duivel. Bij de begroeting zelf moet alle nederigheid worden betoond tegenover alle gasten die aankomen of vertrekken. Men buigt het hoofd of men werpt zich volledig op de grond en zo aanbidt men in hen Christus, die men inderdaad ook ontvangt. na de ontvangst leidt men de gasten mee voor het gebed en daarna gaat de overste of iemand die hij de opdracht gaf, bij hen zitten. Om hem te stichten zal men in het bijzijn van de gast uit de goddelijke wet voorlezen en daarna worden hem alle blijken van gastvrijheid betuigd. Omwille van de gast verbreekt de overste zijn vasten, behalve wanneer te toevallig een speciale vastendag is die men niet mag schenden. De broeders van hun kant gaan gewoon door met vasten. Over de handen van de gasten giet de abt water, de voeten van alle gasten worden gewassen zowel door de abt als door de hele communauteit. En na het wassen zegt men het volgden vers: ‘God, wij hebben uw barmhartigheid ontvangen in het midden van uw tempel.’
Men zal vooral aandacht en zorg besteden aan de opvang van armen en vreemdelingen, omdat men in hem Christus nog meer ontvangt.

mei
3
do
Koorrepetities
mei 3 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

mei
6
zo
Viering 6 mei mmv. Janskoor @ Janskerk
mei 6 @ 11:00 – 12:30

– we starten met het oefenen van de liederen om 10:45 uur –
– in verband met de vakantie is er deze zondag geen crèche –

6 mei: Zegen door zwijgen en spreken
Voorganger Harry Pals, m.m.v. het Janskoor
Regel van Benedictus lezing: 6,1-6 (over de kunst van het spreken en het zwijgen)
Schrift lezing: Spreuken 10,11-22a

Tekst uit de Regel:
Laten wij doen wat de profeet zegt; ‘Ik man me voor toe te zien op mijn levensweg, om mijn tong voor zonde te behoeden. Ik heb een wacht geplaatst bij mijn mond. ik heb gezwegen, mij nederig betoond en me zelfs onthouden van goede woorden.’ Hier laat de profeet zien dat men met het oog op de zwijgzaamheid soms af moet zien van goede gesprekken en men dus des te meer op moet houden met slechte, want die zonde wordt gestraft. Bijgevolg mag men ook aan volmaakte leerlingen maar zelden de toestemming geven om te spreken omwille van het belang van het zwijgen, zelfs als het gaat om goede, gewijde en verheffende gesprekken. Want er staat geschreven: ‘In een vloed van woorden zul je niet ontsnappen aan de zonde’, en elders: ‘De tong heft macht over leven en dood.’ Overigens, de meester komt het toe te spreken en te onderwijzen, zwijgen en luisteren moet de leerling doen.

mei
9
wo
Christelijke meditatie aan de Werf @ Crypte aan de Werf
mei 9 @ 19:30 – 21:00

Ook in 2018 zijn er de meditaties op woensdag in de Crypte aan de Werf, onder het klooster van de zusters Augustinessen. Een moment midden in de week om de stilte te zoeken en te mediteren.

Het verlangen naar stilte, naar verstilling, naar diepe innerlijke rust en de ervaring van nabijheid van God, ligt diep in mensen verborgen. Door te mediteren oefen je in verstilling en ontvankelijkheid. Wanneer je regelmatig bewust stil wordt, ontdek je dat dit doorwerkt in het leven van alledag. Ook in de christelijke spiritualiteit heeft meditatie een lange traditie, het is een weg om je bewust te richten op, en open te stellen voor God.

De meditaties in de Crypte beginnen met een oefening om af te stemmen op de stilte om je daarna te openen voor de zeggingskracht van een Bijbeltekst, een mystieke tekst of een afbeelding. Dit wordt afgewisseld met meditatieve muziek. Ook als je niet altijd kunt komen ben je van harte welkom!

Plaats: Crypte aan de Werf; ingang is op de Oudegracht (met de witte trap t/o Waterstaat naar beneden, rechtsaf en dan de tweede deur aan je rechterhand).

Deelnemersbijdrage: vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,00 per keer)

mei
10
do
EUG-weekend @ Stay-Okay
mei 10 – mei 12 hele dag

Van 10-12 mei is er weer een gemeenteweekend! Ook dit jaar komt er weer een leuk en inspirerend programma, deze keer met het thema: “Onder de groene hemel”.

Het gemeenteweekend is voor iedereen, jong en oud, die op wat voor manier ook betrokken is bij de EUG.

Stayokay hostel Apeldoorn from stayokay on Vimeo.

Koorrepetities
mei 10 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

mei
11
vr
Tienergroep @ Janskerk, kosterstwoning
mei 11 @ 11:00 – 12:30

De Tienergroep heeft voor eenieder tussen de 12 en 16 jaar weer een mooi programma. We praten over wat belangrijk is in ons leven en doen leuke activiteiten. Eén keer per jaar wordt de viering door de tieners vormgegeven.

De data zijn 28-1 (Film kijken), 18-2 (Wake Kamp Zeist), 18-3 (Hongerdoek maken), 15-4 ( Laser gamen of museum), 11-5 (gemeenteweekend in Apeldoorn), 27-5 (Voorbereiding tienerviering), 3-6 (Tienerviering en 1-7 (Klimbos).

mei
13
zo
Viering 13 mei @ Janskerk
mei 13 @ 11:00 – 12:30

– we starten met het oefenen van de liederen om 10:45 uur –

Me, myself and I
Voorganger Jasja Nottelman
Regel van Benedictus lezing: 7, 1-8 (over de kunst van de nederigheid en het eigen ego opzij zetten)
Schrift lezing: Lucas 14,7-11

Tekst uit de Regel:
Broeders, de roepstem van de goddelijke Schrift klinkt tot ons met de woorden: ‘Al wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ Door zo te spreken wijst zij ons er dus op dat elke zelfverheffing een vorm van hoogmoed is. dat de profeet zich daarvoor hoedt, geeft hij aan waar hij zegt: ‘Heer, mijn hart is niet trots, niet hoogmoedig mijn blik, ik zocht niet naar grootste dingen, niet naar wonderen die mij te boven gaan.’ Maar wat zal er gebeuren als ik niet nederig was in mijn denken, als ik mijn ziel heb verhoogd? – Mijn ziel zult u behandelen zoals een zuigeling, die weggehaald is van de moederborst.

Broeders, willen wij dan ook het toppunt bereiken van de hoogste nederigheid en snel tot die hemelse verheffing komen waarnaar wij opklimmen langs de nederigheid tijdens ons leven op aarde, dan moeten wij ons handelen afstemmen op de hemel en zo die ladder opzetten die Jakob in een droom voor ogen kwam en waarlangs hij engelen zag afdalen en omhooggaan. Ongetwijfeld betekent dat afdalen en omhooggaan voor ons niets anders dan dat men door zelfverheffing afdaalt en door nederigheid omhooggaat.
Nu is die opgerichte ladder ons leven in deze wereld dat door de Heer wordt opgezet tot in de hemel, als wij nederig van hart zijn.