Calendar

mei
27
zo
Viering 27 mei @ Janskerk
mei 27 @ 11:00 – 12:30

– we starten met het oefenen van de liederen om 10:45 uur –

Thema: Als leerling op weg gezonden. Ultreïa!
Lezing: Lucas 10: 1 – 16 en Psalm 125

Vooruit! Gezonden worden om je huis te verlaten en op weg te gaan met een boodschap, een ideaal. Deze opdracht van Jezus klinkt door vanuit de zending die de leerlingen met Pinksteren kregen.
Vooruit! Ultreïa! Hup, in de benen!
Maar zoals in de lezing en de psalm te lezen is, dat houdt nogal wat in…Het Ultreïa klinkt misschien als een bemoediging om op weg te gaan.

jun
3
zo
Kerk op Schoot @ Janskerk
jun 3 @ 11:00 – 12:30

Een Kerk op Schootviering: voor ouders met jonge kinderen. We brengen het licht in ons midden, zingen, bidden en staan op creatieve wijze stil bij een bijbelverhaal. Vanaf 10:30 uur is er een inloop met koffie/thee/limonade/lekkers. viering vanaf 11.00 uur. Er is de mogelijkheid om vervolgens aan te sluiten bij de kring in de Janskerk. Dit in de crècheruimte in de kosterswoning van de Janskerk.

Viering 3 juni Tienerviering m.m.v Janskoor @ Janskerk
jun 3 @ 11:00 – 12:30

– we starten met het oefenen van de liederen om 10:45 uur –

Thema: Op weg met God. Et suseia!
Lezing: Genesis 12: 1 – 9

God vraagt Abraham iets bijzonders te doen: verlaat je huis en ga met mij mee. Dat is nogal wat! En Abraham, die doet dat nog ook. Blijkbaar is er een vertrouwen tussen God en Abraham, waardoor Abraham op weg gaat. Hij trekt weg naar onbekende plaatsten en dan nog verder. Et suseia!
Ga op weg en nog verder!

Hoe doen wij dat eigenlijk? Als iemand iets van ons vraagt, gaan wij dan? Wie weet wat je tegenkomt! Wie weet wat je moet doen! Abraham en God hadden blijkbaar zo een bijzondere band, dat Abraham het wel aan durfde om op weg te gaan.
Durven wij het aan om zonder de bestemming op weg te gaan? En sterker nog; dan nog verder te gaan?
Et suseia!

jun
10
zo
Viering 10 juni @ Janskerk
jun 10 @ 11:00 – 12:30

– we starten met het oefenen van de liederen om 10:45 uur –

Thema: Louterend lopen. Deus adjuva nos!
Lezing: Mattheus 4: 23 – 25 en Psalm 130

Lopen, beweging kan meer zijn dan je verplaatsen van A naar B. Lopen kan louteren.
Lopen in de wind, door een landschap van lucht, aarde , water kan je hoofd leeg blazen, kan je adem op gang brengen kan je energie geven om fris tegen dingen aan te kijken. Het laat van alles in je lichaam stromen wat ruimte kan geven.
In de lezingen van deze viering zien we Jezus rondtrekken en genezing brengen. In de psalm horen we een roep om loutering en het vertrouwen daarop. In beweging komen kan louterend zijn, voor ons zelf en voor anderen. Deus adjuva nos ! Moge God ons daarbij helpen.

jun
17
zo
Viering 17 juni Jubileumviering Janskoor @ Janskerk
jun 17 @ 11:00 – 12:30

– we starten met het oefenen van de liederen om 10:45 uur –

Thema: Vooruit en verder! Ultreïa et suseia!
Lezing: Jacobus 1: 16 – 27

Feest vandaag! Het Janskoor heeft een bijzonder jubileum, al 40 jaar trekken zij in steeds wisselende samenstelling met elkaar op. Zij trekken op langs de liturgische tijden, jaar na jaar. In de gemeenschap trekken zij met elkaar op in lief en leed en zij vertolken oude en nieuwe woorden als God-zoekers op de pelgrimsweg van het leven.
De woorden van Jacobus, misschien wel de apostel Jacobus, geven handvatten om ( als zangers) met elkaar op te trekken op de gelovige weg van het leven. Ze sporen ook aan om niet stil te staan als je ‘het’ gevonden denkt te hebben.

Vooruit en verder! Ultreïa et suseia! Daar staan we bij stil in deze viering. Dat het koor binnen de gemeenschap vooruit en verder gaat. Dat wij als individu en gemeenschap als God-zoekers vooruit en verder mogen gaan. Ultreïa et suseia!

jun
24
zo
Viering 24 juni Roze Zondag (Johannes de Doper) @ Janskerk
jun 24 @ 11:00 – 12:30

– we starten met het oefenen van de liederen om 10:45 uur –

Thema: Samen als broeders en zusters! Deus adjuva nos!
Lezing: Marcus 1: 1 – 15 en Psalm 133

Deus adjuva nos ! Moge God ons helpen om als broeders en zusters samen te leven. Dat is waar deze vering over mag gaan. Samen optrekken op de weg van het leven. Samen proberen, net als Johannes de Doper de weg te bereiden voor een inclusieve en vrije samenleving.
Vandaag is ook de feestdag van Johannes de Doper, de naamgever, de patroon van onze kerk. Johannes roept op tot een samenleving die als een spiegel mag zijn van het komende Koninkrijk Gods. Als wij als broeders en zuster kunnen samenleven, kunnen ook wij een spiegel zijn van het komende Rijk Gods.
Deus adjuva nos !

jul
1
zo
Viering 1 juli m.m.v. Janskoor @ Janskerk
jul 1 @ 11:00 – 12:30

Thema: Jezelf tegenkomen onderweg. Et suseia!

Lezing: Lucas 2: 41 – 52

En verder! Et suseia! Op de pelgrimsweg die we ook wel het leven noemen gebeurt er enorm veel. Je trekt met mensen op, je raakt mensen kwijt. Je volgt een pad, soms ben je het spoor een beetje bijster.
Al deze dingen zitten in de lezing van vandaag. Het gezin van Jezus gaat op pelgrimstocht, beleeft dingen, ontmoet medereizigers, raakt elkaar kwijt, vindt elkaar terug en leert onderweg.
Als je op weg bent, dan kom je in al deze dingen jezelf tegen. Soms geeft dat mooie inzichten die je met positieve gevoelens vullen. Soms precies het tegenovergestelde, dan gaan er dingen schuren, komen er dingen op losse schroeven te staan. Maar dan toch: Et suseia! En weer verder trekken…..

jul
8
zo
Viering 8 juli Kinderviering @ Janskerk
jul 8 @ 11:00 – 12:30

Thema: Ontmoeten onder weg. Ultreïa!

Lezing: Lucas 24: 13 – 35

In het verhaal van de Emmaüsgangers komen twee vrienden Jezus tegen terwijl zij dat in eerste instantie helemaal niet door hebben! Ze lopen samen op, praten met elkaar, leren van elkaar en eten met elkaar. Dan valt het kwartje! Het is Jezus met wie zij aan tafel zitten!
Als wij onze huisdeur uit stappen komen we een hele boel mensen tegen. Leuke mensen, minder leuke mensen, mensen waar je iets van kunt leren, mensen die misschien wat hulp kunnen gebruiken.
In deze kinderviering gaan we met kinderen en volwassenen op weg. We trekken er op uit om elkaar te ontmoeten en andere mensen te ontmoeten.
Vooruit! We gaan! Ultreïa!

jul
15
zo
Viering 15 juli @ Janskerk
jul 15 @ 11:00 – 12:30

Lezing: Daniël 1
Eigen eten redt: vier gezonde jongens

Daniël en zijn vrienden worden geïntroduceerd: Joodse jongeren die na de val van Jeruzalem aan het hof van koning Nebukadnessar komen, om daar te worden opgeleid tot hoveling. Hoe kunnen ze in die omstandigheden hun identiteit als Joden bewaren? Dat heeft ook met eten en drinken te maken. Daniël levert de proef op de som: de Joodse levensregels (in dit verhaal: de spijswetten) brengen leven en wijsheid..
Welke wijsheid zit er in onze keuzes rond het eten?

jul
22
zo
Viering 22 juli @ Janskerk
jul 22 @ 11:00 – 12:30

Lezing: Daniël 3
Buigen of branden: de vuuroven

De drie vrienden van Daniël weigeren te buigen voor een groot godenbeeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht ter meerdere glorie van zichzelf. Daarom worden ze in een laaiende vuuroven gegooid. Dan blijkt er een vierde persoon bij hen in de oven rond te wandelen – een engel, denkt de koning. Dat is hun redding: de drie worden ongedeerd uit de oven gehaald, tot eer van Israëls God. In latere tijden is het verhaal van de vuuroven opgerekt met een smeekgebed en een loflied.
Voor wie of wat buigen wij?