Calendar

sep
23
zo
Viering 23 september m..m.v. Janskoor @ Janskerk
sep 23 @ 11:00 – 12:30

Ef. 4,1-6
Thema: Een in vrede
Voorganger Marian Geurtsen

In de brief aan de Efeziërs wordt opgeroepen tot eenheid door de kracht van de vrede. Paulus (of een latere leerling van hem) beschrijft in krachtige zinnen hoe hij de wereld ziet, wat wij mensen met God van doen hebben. In de lezing voor deze startzondag worden we opgeroepen om in eenheid te leven, om elkaar te verdragen uit liefde. Wat roepen deze beelden bij ons op? Wat betekent het om in eenheid te leven? Hoe draag en verdraag je de ongemakkelijke kanten van een ander, en van jezelf? Hoe geef je dat concreet vorm?

sep
30
zo
Kerk op schoot @ Kosterswoning
sep 30 @ 11:00 – 12:30

De ‘kerk op schoot’-viering is voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar met hun ouders.
We zingen en bidden met elkaar, beleven op creatieve wijze een bijbelverhaal en delen ons eten.
Daarna sluiten we aan bij de viering in de Janskerk.

Inloop met koffie/thee/limonade is om half elf. We beginnen de viering om elf uur.

Viering 30 september @ Janskerk
sep 30 @ 11:00 – 12:30

Matt 11,28-29
Thema: innerlijke vrede
Voorganger Jasja Nottelman

Hoe sluit je als mens vrede met jezelf? Is er rust die alle onrust stilt? Dat is wat centraal staat in deze korte en krachtige lezing van vandaag. We horen de oude woorden waar we van tijd tot tijd als mens naar verlangen, als een bron in de woestijn. Er zijn wegen naar rust en innerlijke vrede. Er is een stemt die klinkt, ons roept en bemoedigt. Een plek waar we thuis mogen zijn. En paradoxaal komen we thuis bij onszelf als we de Ander in het centrum plaatsen, in plaats van onszelf: ‘onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u’ zei de kerkvader Augustinus al.

Vrede als een verlangen van ons eigen hart, tegen ons rusteloze zoeken in, in de alle hoogte- en dieptepunten van ons leven, in de praktijk van alledag. Zoals frère Roger het omschrijft in zijn leefregel, de bronnen van Taizé: De vrede diep vanbinnen maakt het heel licht om opnieuw op weg te gaan, als tegenslag of ontmoediging op je schouders drukt. Dan ontluikt wat verwondering mooi maakt, dichterlijke ingeving, eenvoud van leven.

okt
7
zo
Viering 7 oktober mmv Janskoor @ Janskerk
okt 7 @ 11:00 – 12:30

Thema: Geroepen en beantwoord
Lezing: Lucas 1, 26-55
Voorganger: Johanneke Bosman

Titel suggesties vanuit de Litanie: Heilige Moeder van God; Moeder van de Schepper; Koningin van de profeten; Koningin van de apostelen

Een gewone vrouw maakt iets bijzonders mee. Een engel verschijnt uit het niets met een aankondiging die het leven van deze gewone vrouw compleet op haar kop zal zetten. Er wordt een beroep gedaan en er wordt geantwoord. “Laat mij geschieden naar Uw woord” zoals het in sommige wat oudere Bijbelvertalingen te lezen is. Hiermee geeft Maria haar fiat, er is aan haar een vraag gesteld en zij zei “ja”. Ze sprong in het diepe, in de handen van de Eeuwige wiens lof zij zingt, naar wie zij verwijst en op wie zij haar vertrouwen stelde.
Deze “roeping” van deze vrouw hebben we in het Oude Testament vaker gezien. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, Mozes of Samuel. Zij werden geroepen en gaven hun antwoord. Zij gaven gehoor aan de roepstem van God. Deze “roep” is niet opgehouden bij de laatste bladzijde van de Bijbel. Deze roep klinkt voor ieder van ons, als een uitnodiging. Een uitnodiging om “Ja” te zeggen en in het diep te springen om op weg te gaan.

okt
14
zo
Viering 14 oktober @ Janskerk
okt 14 @ 11:00 – 12:30

Thema: Onder je hart bewaren
Lezing: Exodus 25,16 & 21-22; Matteüs 26, 26-28
Voorganger: Jasja Nottelman

Titel suggestie vanuit de Litanie: Ark van het Verbond; Gouden Huis; Heerlijk vat van Godsvrucht; Spiegel van Gerechtigheid; Moeder van de Zaligmaker

In het Oude Testament horen we hoe en waar de Israëlieten de Tien geboden in steen gebeiteld moest bewaren. Het was het tastbare en dierbare bewijs van het Verbond. In het Nieuwe Testament horen we hoe in Jezus het Nieuwe Verbond gestalte krijgt en hoe wij worden uitgenodigd dit in ons zelf te bewaren en te koesteren. Er zijn een aantal titels uit de Litanie van Loreto die uitnodigen juist over dit Verbond na te denken en dat gestalte te geven.

okt
21
zo
Viering 21 oktober mmv het Janskoor @ Janskerk
okt 21 @ 11:00 – 12:30

Thema: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”
Lezing: Johannes 2, 1-12
Voorganger: Trees van Montfoort

Titel suggestie vanuit de Litanie: Oorzaak van onze Blijdschap; Moeder van goede raad; Bewonderenswaardige Moeder

“Van je moeder moet je het hebben”….. “Moeders weten het beter!”….. wie heeft dit niet wel een van zijn/haar moeder gehoord? Wie heeft dit niet wel eens gedacht, verzucht of met een glimlach zich herinnerd. Ouders hebben de neiging je een zetje te geven “voor je eigen bestwil”, omdat ze in je geloven, van je houden, je het beste gunnen.
In het verhaal van de bruiloft van Kana komen we de moeder van Jezus tegen in misschien wel deze rol. Ze speelt in alle bescheidenheid een grootste rol in het leven van Jezus en daarmee zet zij ons op Zijn spoor. Dit verhaal draait niet om haar, maar ze geeft een “zetje om bestwil” zouden we kunnen zeggen. Aan Jezus en misschien ook aan ons door haar kind voor het voetlicht te brengen….

okt
28
zo
Viering 28 oktober @ Janskerk
okt 28 @ 11:00 – 12:30

Thema: Gedragen en elkaar gegeven
Lezing: Johannes 19, 25-30
Voorganger: Marian Geurtsen

Titel suggestie vanuit de Litanie: Moeder van de Goddelijke Genade; Moeder van Christus; Zetel van Wijsheid; Moeder van de Kerk, Troosteres van de bedroefden; Koningin van de vrede

Het is een indringend beeld, een moeder onder een kruis waar haar kind op is gespijkerd. Op dat kruispunt van leven en dood, van twee stukken hout staat Maria naast haar zoon Jezus. Lang geleden droeg zij een beloftevol klein kindje. Nu, volgens de Schriften komen alle beloften samen. Er gebeurd heel in dit kleine stukje tekst. Afscheid van geliefden, zorg en omzien naar elkaar. Jezus die mensen aan elkaar koppelt om voor elkaar te zorgen om zo ook de Schriften en de belofte van een “Rijk op aarde van vrede” gestalte te geven. In de titels van vandaag worden we uitgedaagd om te kijken naar welk voorbeeld wij door de Bijbel krijgen aangereikt om dragers van vrede te worden. Om zorgdragers voor elkaar te zijn, om uitdragers van het voorbeeld van Christus te zijn.

nov
4
zo
Viering 4 november – Allerzielen @ Janskerk
nov 4 @ 11:00 – 12:30

Job 2:11-13 en Johannes 11:6-44

Twee verhalen vandaag over gemis en rouw, over verlies en verdriet.
Job is alles kwijtgeraakt. Hij weet niet waar hij het zoeken moet in zijn verdriet. De vrienden van Job komen bij hem zitten, zeven dagen lang, zwijgend, in alle rust en stilte. Later zullen ze tevergeefs zoeken naar verklaringen voor zijn lijden, proberen op hem in te praten. Nu zijn ze aanwezig, bij hem.

Uit het Johannesevangelie horen we het verhaal over Lazarus, die dood was en tot leven gewekt wordt. Een intrigerend, lastig verhaal. Hoe raakt dit aan onze eigen ervaringen van rouw en gemis? Opmerkelijk is de reactie van Jezus: Hij is tot tranen toe bewogen, diep geroerd. Hoe gaan wij om met verdriet en met verlies? In deze Allerzielenviering zullen we ook de mensen gedenken die ons zijn voorgegaan in de dood.

nov
11
zo
Viering 11 november @ Janskerk
nov 11 @ 11:00 – 12:30

‘Vergankelijkheid’
Psalm 103

We leven in een tijd waarin zelfstandigheid en vrijheid hoog in het vaandel staan. Onafhankelijkheid en autonomie zijn de sleutelwoorden.
Maar klopt dat wel? In hoeverre hebben we ons leven zelf in de hand? Waar is de grip op het leven als je ziek wordt, te maken krijgt met verlies, depressie, rouw?

In het hart van Psalm 103 wordt het leven van de mens vergeleken met een bloem die maar heel even bloeit. Nu staat ze te pronken op het veld, even later komt er een windvlaag, en is de bloem verdwenen. De plaats waar ze stond is zelfs niet meer te vinden! Een beeld voor het broze, kwetsbare bestaan van de mens. We sterven, en we weten niet wanneer.

In de rest van de psalm worden de liefde, trouw en vergeving van God breed bezongen.
De psalm begint en eindigt met een lofprijzing: Loof de Heer, mijn ziel!
Is dat misschien wat ons te doen staat? Danken, loven, zingen…?

Laat ons maar van liefde zingen,
laat ons maar de dood weerstaan,
laat ons maar elkaar omringen
met de moed om door te gaan. (Hein Stufkens)

nov
18
zo
18 november ‘Het leven vieren’ @ Janskerk
nov 18 @ 11:00 – 12:30

m.m.v. het Janskoor
Prediker 9:7-10 en Lucas 15:11-32

Prediker doet een oproep om zoveel mogelijk te genieten in het leven, juist omdat het maar zo kort is.
In het verhaal van de Verloren Zoon viert de vader de terugkeer van zijn zoon ‘die dood was en weer levend geworden is’. Met uitgestrekte armen staat hij klaar om zijn zoon te ontvangen, zijn leven te delen met hem.
Hoe leven wij ons leven ten volle in de wetenschap dat we sterfelijke mensen zijn? Durven we het aan om het leven echt te vieren, te midden van alle kwetsbaarheid?