Calendar

jan
27
zo
Viering 27 januari @ Janskerk, Utrecht
jan 27 @ 11:00 – 12:30

inzingen om 10.45 uur

Thema: Gevoed door God
Lezing: Psalm 104 en Johannes 4: 31 – 38
Voorganger: Elise Rommens-Woertman

Psalm 104 bezingt de relatie tussen God en de schepping waarbinnen de mens een plaats heeft. De bomen laven zich, de ezels kunnen hun dorst lessen; God heeft de aarde op vaste pijlers gezet. Ook de mens mag ontvangen wat hij of zij nodig heeft. Johannes geeft daar met een parabel een eigen vergezicht op. Er is verschil tussen voedsel voor het lichaam en voedsel wat verder rijkt. Met welke opdracht mag de lezer/luisteraar zich gevoed weten?

feb
3
zo
Viering 3 februari mmv. het Janskoor @ Janskerk, Utrecht
feb 3 @ 11:00 – 12:30

inzingen om 10.45 uur

Thema: “God, zegt Hij, gaat iets nieuws beginnen”
Lezing: Genesis 9: 1 – 17 en Openbaring 21: 1 – 4
Voorganger: Joop Smit o.s.a.

Opnieuw beginnen, daar gaan de lezingen over. Noach moet voor God een nieuw begin maken. Kan dat eigenlijk wel, opnieuw beginnen? Voor een tweede keer krijgt de mens zorg voor de schepping, die opdracht loopt door tot de dag van vandaag. Wat doen wij daar mee? En, mogen wij met de auteur van Openbaringen mee dromen over nog een stap verder? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat houdt dat dan in? “Wat er eerst was, is voorbij.” Dat horen wij. Toch hebben wij hier en nu de zorg voor de aarde en elkaar. Mogen droom en actuele opdracht samen gaan?

feb
10
zo
Viering 10 februari @ Janskerk, Utrecht
feb 10 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Thea Peereboom
Thema: Deborah
Bijbeltekst: Ri 4,1-23

Debora is de enige die in de samenleving de rol van rechter vervult zoals wij die kennen. Ze houdt haar zittingen onder de Deborapalm, waar mensen haar hun rechtsgeschillen voorleggen. Debora geeft Barak de opdracht op met tienduizend man ten strijde te trekken. Even verderop blijkt ze uit naam van de Eeuwige te spreken. Zelf gaat ze ook mee op veldtocht. Via een list wordt Sisera, de vijand vermoord en schenkt de Eeuwige de overwinning aan Israël. In Richteren 5 heft Debora daarom een lied aan om de Heer te loven. Welke vorm van leiderschap laat Debora ons hier zien? Hoe waarderen wij de manier waarop ze mee ten strijde trekt met Barak en hoe Sisera aan zijn einde komt?

feb
17
zo
Kerk op schoot @ Kosterswoning
feb 17 @ 11:00 – 12:30

De ‘kerk op schoot’-viering is voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar met hun ouders.
We zingen en bidden met elkaar, beleven op creatieve wijze een bijbelverhaal en delen ons eten.
Daarna sluiten we aan bij de viering in de Janskerk.

Inloop met koffie/thee/limonade is om half elf. We beginnen de viering om elf uur.

Viering 17 februari mmv. Janskoor @ Janskerk, Utrecht
feb 17 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Jasja Nottelman mmv Janskoor
Thema: Gideon
Bijbeltekst: Ri 6,7-32

Een van de meer beroemde figuren uit het boek Richteren is Gideon. Wij lezen zijn roepingsverhaal, waarin wordt teruggegrepen op hoe God ooit het volk gered heeft uit slavernij en weggevoerd heeft uit Egypte. Ook al woont Israël nu weer op vreemde grond, dat van de Amorieten, zij mogen niet vergeten dat de Eeuwige hun God is. Gideon krijgt de opdracht moed te tonen en Israël te bevrijden, Gideon sputtert tegen dat hij daar niet geschikt voor is, door middel van een engel die bewijst dat hij een van God gezondene is. Gideon wordt leider tegen wil en dank, een bekend verschijnsel in de Bijbel. Herkennen wij deze aarzelingen en overwegingen? Hoe gaan wij om als er een groot beroep op ons gedaan wordt? Verschijnen er engelen in onze tijd, waaraan zijn die te herkennen?

feb
24
zo
Viering 24 februari @ Janskerk, Utrecht
feb 24 @ 11:00 – 12:30

Voorganger: Johanneke Bosman
Thema: Jefta
Bijbeltekst: Ri 11,1-11

Een heel ander roepingsverhaal is dat van Jefta. Hij wordt verstoten door zijn halfbroers, omdat hij verwerkt was bij een hoer. Hij gaat wonen in Tob. Op het moment dat er oorlog uitbreekt tussen de Ammonieten en Israël staan diezelfde halfbroers op de stoep om hem te vragen om terug te komen en aanvoerder te worden in de strijd tegen de Ammonieten. Het is Jefta zelf die de naam van God erbij haalt, als argument om gehoor te geven aan hun vraag. Welke betekenis heeft het zich verbinden met de naam van God voor God? Wat brengt dat teweeg in de familieverhoudingen met zijn broers? Waarom kiezen zij Jefta uit als leider in hun midden?

mrt
3
zo
Viering 3 maart @ Janskerk, Utrecht
mrt 3 @ 11:00 – 12:30

Voorganger: Marian Geurtsen
Thema: Simson
Bijbeltekst: Ri 16,4-22

Als laatste in deze serie over Rechters lezen we het verhaal van Simson, misschien wel het meest bekende verhaal van het boek. Simson heeft een verhouding met Delila, hij houdt van haar ondanks de beloften die hij als Nazireeër heeft gedaan en de onmogelijkheid op praktische en politieke gronden. Zij verraadt hem en levert hem uit aan de vijand, de Filistijnen, door hem van zijn kracht te beroven. Het laat zich lezen als een verhaal van liefde en bedrog. Wat is de achtergrond hiervan? Wat zegt het ons over het verbond van God met mensen, hoe verhoudt Simson zich daartoe? Welke rol speelt Delila hierin?

mrt
6
wo
Viering 6 maart Aswoensdag @ Janskerk
mrt 6 @ 19:30 – 20:30

Thema: Stof van de aarde zijn
Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Bijbeltekst: Genesis 2: 1 – 7

Aan het begin van de veertigdagentijd worden we uitgenodigd om stil te staan. Om tijd en ruimte te zoeken in onze agenda, in ons hoofd en in ons hart om naar binnen te keren. We ontvangen het askruisje, met de woorden ‘van stof ben je, tot stof zul je terugkeren’. We worden stilgezet bij hoe broos we als levende wezens zijn, hoe aards en vergankelijk alles is.  Wat roepen deze woorden bij ons op? Hoe leven we ons leven in het besef dat we broos en vergankelijk zijn? Wat blijkt dan van waarde te zijn?

mrt
10
zo
Viering 10 maart @ Janskerk
mrt 10 @ 11:00 – 12:30

Thema: Tot inkeer komen
Voorganger: Johanneke Bosman
Bijbeltekst: Lukas 19: 1 – 9

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd lezen we het verhaal van Zacheus, de rijke hoofdtollenaar die klein van stuk is. Het is te lezen als een zoektocht naar wat werkelijk van waarde is. Is dat de status van hoofdtollenaar en bezit of is dat weten dat je rechtvaardig handelt? Het laat zich ook lezen als een hunkering naar contact, naar verbondenheid, naar het deel uitmaken van een grote, zinvol verband. Jezus ziet Zacheus, en dat zet alles in beweging. Broos leven heeft te maken met de vraag waar je je hart op richt, hoe we ons verbinden met elkaar, met de wereld om ons heen. Wat is werkelijk van waarde? Durf je dat vorm te geven in je leven?

mrt
11
ma
Ochtendgebed in de Veertigdagentijd @ Janskerk, Utrecht
mrt 11 @ 07:30 – 08:00

In de Veertigdagentijd zal er iedere maandagochtend een ochtendgebed zijn in de Janskerk. Als buiten de dag gaat ontwaken zien wij met elkaar uit naar het Paaslicht.
We bidden geïnspireerd door het getijdengebed uit de monastieke traditie samen het ochtend gebed. Voor wie wil is er aansluitend koffie en sober ontbijt in de kapittelkamer.

Kosten: vrijwillige bijdrage voor de kosten van het ontbijt.