Calendar

feb
25
zo
Viering 25 februari mmv. Janskoor @ Janskerk
feb 25 @ 11:00 – 12:30

Alles relatief door Jezus

Lezing: Filippenzen 3 : 7-14

Als goedopgeleide Joodse man, met het Romeinse burgerschap in zijn bezit, had Paulus status en privileges. Maar dat interesseert hem niet meer, hij bestempelt dat als ‘vuilnis’ dat hij liever kwijt dan rijk is. Dat doet hij in het licht van het goede nieuws van Jezus Messias. Want die had al zijn voorrechten opgegeven om een mens onder de mensen te zijn, een dienaar van allen. Kunnen wij onze privileges als ‘verlies’ zien?

mrt
4
zo
Viering 4 maart @ Janskerk
mrt 4 @ 11:00 – 12:30

Kosmische wijsheid

Lezing: Kolossenzen 1 : 12-20

De weg van Jezus – door dood en opstanding heen – reikt veel breder dan mijn persoonlijke leven. Het raakt aan alle verhoudingen tussen mensen, wereldwijd, het heeft zelfs effect op de hele kosmos. Paulus citeert een liturgisch lied over Christus, waarin een kosmische mystiek doorklinkt: alles is geschapen ‘in hem’, ‘door hem’, ‘tot hem’ – zo is hij afbeelding van de onzichtbare God. Door zijn kruis is die kosmos (heel het universum) goed terecht gekomen, verzoend met God. Voelen en voeden we de hoop die hiermee opgeroepen is?

mrt
11
zo
Kerk op Schoot @ Janskerk
mrt 11 @ 11:00 – 12:30

Een Kerk op Schootviering: voor ouders met jonge kinderen. We brengen het licht in ons midden, zingen, bidden en staan op creatieve wijze stil bij een bijbelverhaal. Vanaf 10:30 uur is er een inloop met koffie/thee/limonade/lekkers. viering vanaf 11.00 uur. Er is de mogelijkheid om vervolgens aan te sluiten bij de kring in de Janskerk. Dit in de crècheruimte in de kosterswoning van de Janskerk.

Viering 11 maart mmv. Janskoor @ Janskerk
mrt 11 @ 11:00 – 12:30

Nieuwe vrijheid

Lezing: De brief aan Filemon 1-25

De boodschap van bevrijdende vrijheid is de kern van Paulus’ evangelie. In de samenleving van toen waarin het overgrote deel van de mensen onvrij was (slaaf of onderworpen aan Romeinse bezetting) is dit een explosieve boodschap. Paulus wordt hiermee geconfronteerd als hij een weggelopen slaaf opvangt: diens heer blijkt een ‘broeder-in-Christus’ te zijn. Wat nu? Paulus vraagt hem om zijn slaaf nieuw te ontvangen, nu als een vrij mens. Welke vormen van slavernij (her)kennen wij? En dan?

mrt
18
zo
Viering 18 maart @ Janskerk
mrt 18 @ 11:00 – 12:30

Eenheid in openheid

Lezing: Efeziërs 2 : 11-22

Eenheid is relatief gemakkelijk als je je deuren sluit en hen die anders denken en doen buitensluit. Het is ook nogal gemakkelijk om iemand welkom te heten, als je afstand doet van je verlangen naar onderlinge eenheid. Paulus leeft en werkt in de spanning tussen eenheid en openheid. Hij zette zich in voor gemeenschappen, die verenigd zijn als één lichaam, maar die buitenstaanders verwelkomen. Hoe passen wij dit toe in onze gemeenschappen?

mrt
25
zo
viering Palmzondag 25 maart mmv. Janskoor @ Janskerk
mrt 25 @ 11:00 – 12:30

De weg van de ontlediging

Lezing: Filippenzen 2 : 5-11

Weer citeert Paulus een liturgisch lied over de weg van Jezus, een lied dat vanouds als één van de openingsteksten van de Stille Week in de kerk gelezen werd. Paulus wil de eensgezindheid van de gemeente in Filippi oproepen. Christus heeft zich tot in de diepste diepte vernederd: als een slaaf, als een verachtelijke gekruisigde. Juist in die nederige dienstverlening blijkt hij de Heer te zijn, door God hemels verheven. Zo treedt hij op een ezeltje onze wereld binnen.

mrt
29
do
viering Witte Donderdag 29 maart mmv. Janskoor @ Janskerk
mrt 29 @ 19:30 – 20:30

Witte Donderdag

Lezing: II Korintiërs 4 : 1-6

We keren terug naar Paulus’ tweede brief aan de Korintiërs (zie Aswoensdag), de gemeente waarmee hij nogal overhoop lag. Hij grijpt terug op de dienst die hem door God is opgedragen, waartoe God hem in staat stelt (3 : 5-6). Dan verwijst hij naar de bijzondere weg van Jezus (4 : 6): onaanzienlijk – maar in de verborgenheid ligt Gods lichtglans over zijn gezicht, voor wie het wil zien. Dat is een aangrijpend persoonlijk getuigenis van Paulus bij het verhaal van Witte Donderdag, rond de tafel van Jezus’ gave van zichzelf.

mrt
30
vr
viering Goede Vrijdag 30 maart mmv. Janskoor @ Janskerk
mrt 30 @ 19:30 – 20:30

Goede Vrijdag

Lezing: II Korintiërs 4 : 7-18

Weer neemt Paulus de Korintiërs mee naar de kern: dood en opstanding van Jezus. Die dragen alle volgelingen van hem met zich mee, daarvan leven zij. Paulus kent dat uit eigen ervaring, dat duidt hij steeds met enkele woorden aan. Zo betrekt hij heel het leven van de gemeente op Jezus. Binnen de viering van Goede Vrijdag kan dit brieffragment een verbinding vormen tussen het evangelie van Jezus’ kruisweg en ons leven.

mrt
31
za
viering Paaswake mmv. Janskoor @ Janskerk
mrt 31 @ 19:30 – 20:30

Paaswakeviering

Lezing: Romeinen 6 : 3-13

Dit briefgedeelte maakt vanouds deel uit van de doopgedachtenis in de Paasnacht. Door de doop zijn wij verbonden met de weg van Jezus door de dood heen, nieuw levende mensen geworden. Dat weten jullie toch wel?, vraagt Paulus indringend aan de hem nog onbekende gemeente te Rome. De dood in ons leven (‘zonde’) heeft geen macht meer over volgelingen van Jezus. We zijn vrij voor een leven in dienst van de gerechtigheid. Dat is de vrolijke boodschap van de Paasnacht. Daar lopen alle lezingen van het bevrijdingsverhaal van Israel en Jezus op uit.

apr
1
zo
viering Paasmorgen 1 april mmv. Janskoor @ Janskerk
apr 1 @ 11:00 – 12:30

Paasmorgen

Lezing: I Korintiërs 15 : 1-10

Paulus wordt hier getuige van de opstanding. Hij geeft door wat hem is doorgegeven, de traditie waarin hij staat. Hij sluit achteraan in de rij, als de minste, omdat hij begon als vervolger van de gemeente van Jezus. Maar nu heeft hij deel aan het gezamenlijke geloofsvertrouwen: dat de dood in het leven door Jezus te niet is gedaan. Een bijzonder Paasevangelie voor deze Paaszondag.