Calendar

mrt
31
zo
Viering 31 maart m.m.v. het Janskoor @ Janskerk
mrt 31 @ 11:00 – 12:30

Thema: Verraden
Voorganger: Johanneke Bosman
Lezing: Lukas 22: 47 – 62

Preek van de leek door Wim Eickholt
In de viering van 31 maart zal Wim Eickholt een preek van de leek houden
over het thema ‘broosheid’ vanuit zijn ervaring als ex-dakloze.

Tweemaal wordt Jezus verraden, tweemaal door een leerling die hem heel nabij is geweest. Eerst levert Judas hem met een kus uit aan een horde mensen. Vervolgens wordt Jezus weggevoerd naar het huis van de hogepriesters. Petrus volgt hem op afstand. Tot driemaal toe wordt hij herkend als een volgeling van Jezus. Tot driemaal toe ontkent Petrus dat hij iets met Jezus van doen heeft gehad. Twee verschillende vormen van verraad: Judas handelt actief, Petrus passief door ontkenning. Twee mensen die dicht bij Jezus stonden, met hem rondtrokken, op weg waren en hun leven deelden, verraden hem. Petrus en Judas nemen allebei afstand van Jezus, op hun eigen manier en met hun eigen redenen. Wat brengt hen ertoe om Jezus te verraden, om de verbinding die er was te verbreken? Wat herkennen wij hierin?

apr
1
ma
Ochtendgebed in de Veertigdagentijd @ Janskerk, Utrecht
apr 1 @ 07:30 – 08:00

In de Veertigdagentijd zal er iedere maandagochtend een ochtendgebed zijn in de Janskerk. Als buiten de dag gaat ontwaken zien wij met elkaar uit naar het Paaslicht.
We bidden geïnspireerd door het getijdengebed uit de monastieke traditie samen het ochtend gebed. Voor wie wil is er aansluitend koffie en sober ontbijt in de kapittelkamer.

Kosten: vrijwillige bijdrage voor de kosten van het ontbijt.

apr
7
zo
Viering 7 april @ Janskerk
apr 7 @ 11:00 – 12:30

Thema: Ontmoeten
Voorganger: Trees van Montfoort
Lezing: Lukas 23: 26 – 32

Jezus gaat zijn dood tegemoet, met het kruis op zijn rug. Bespot en uitgehoond wordt hij weggeleid. Ook op zijn laatste gang door het leven ontmoet hij mensen. Eerst wordt Simon van Cyrene verplicht om Jezus te helpen zijn kruis te dragen. Tegen wil en dank wordt hij een medespeler in het drama rond Jezus. Vervolgens ziet Jezus enkele wenende vrouwen in de mensenmenigte en spreekt hen aan: Huil niet om mij, maar om jezelf en jullie kinderen. Simon wordt gedwongen om Jezus te zien, Jezus op zijn beurt ziet in die anonieme menigte de vrouwen staan. In beide situaties ontstaat er verbinding, stemmen zij voor heel even zich op elkaar af.

apr
8
ma
Ochtendgebed in de Veertigdagentijd @ Janskerk, Utrecht
apr 8 @ 07:30 – 08:00

In de Veertigdagentijd zal er iedere maandagochtend een ochtendgebed zijn in de Janskerk. Als buiten de dag gaat ontwaken zien wij met elkaar uit naar het Paaslicht.
We bidden geïnspireerd door het getijdengebed uit de monastieke traditie samen het ochtend gebed. Voor wie wil is er aansluitend koffie en sober ontbijt in de kapittelkamer.

Kosten: vrijwillige bijdrage voor de kosten van het ontbijt.

apr
14
zo
Kerk op schoot @ Kosterswoning
apr 14 @ 11:00 – 12:30

De ‘kerk op schoot’-viering is voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar met hun ouders.
We zingen en bidden met elkaar, beleven op creatieve wijze een bijbelverhaal en delen ons eten.
Daarna sluiten we aan bij de viering in de Janskerk.

Inloop met koffie/thee/limonade is om half elf. We beginnen de viering om elf uur.

Viering 14 april m.m.v. het Janskoor – Palmzondag @ Janskerk
apr 14 @ 11:00 – 12:30

Thema: Jubelen en ten onder gaan
Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Lezing: Lukas 19: 29 – 44

Op Palmzondag vieren we de intocht in Jeruzalem, een dubbel feest. Enerzijds wordt Jezus als een koning binnen gehaald, door een mensenmenigte ontvangen om alles wat ze van hem gehoord en gezien hebben. De vreugde klinkt in alles door, met luide stem prijzen ze God. Zelfs als zij zouden zwijgen, zouden de stenen doorgaan met jubelen. Anderzijds is het ook de opmaat van de Goede week, het verraad en verdriet van de kruisdood staan als het ware al om de hoek te wachten. Jezus zelf huilt als hij de stad Jeruzalem ziet opdoemen, om alles wat komen gaat aan ondergang en pijn.

De theatergroep van de EUG/Janskerkgemeente zal een inspirerende bijdrage leveren aan de viering en de dubbelheid van Palmzondag: Vreugde om de intocht van Jezus, in de wetenschap dat we op de drempel staan van de Goede week.
Delen van de theatervoorstelling die in juni zal plaatsvinden zijn verweven in de viering zelf en het belooft zo een creatieve Palmzondagviering te worden.

apr
15
ma
Ochtendgebed in de Veertigdagentijd @ Janskerk, Utrecht
apr 15 @ 07:30 – 08:00

In de Veertigdagentijd zal er iedere maandagochtend een ochtendgebed zijn in de Janskerk. Als buiten de dag gaat ontwaken zien wij met elkaar uit naar het Paaslicht.
We bidden geïnspireerd door het getijdengebed uit de monastieke traditie samen het ochtend gebed. Voor wie wil is er aansluitend koffie en sober ontbijt in de kapittelkamer.

Kosten: vrijwillige bijdrage voor de kosten van het ontbijt.

apr
18
do
Viering 18 april m.m.v. het Janskoor – Witte donderdag @ Janskerk
apr 18 @ 19:30 – 20:30

Thema: Verbonden zijn
Voorganger: Jasja Nottelman
Lezing: Lukas 22: 7 – 27

Jezus breekt het brood en deelt de beker wijn rond. Voordat zijn tocht naar het kruis zal beginnen, wil hij in alle verbondenheid samen zijn met zijn vrienden, ook met degene die hem zal verraden. Die dubbelheid van samen zijn en toch alleen, van delen met elkaar wat er is en tegelijkertijd elkaar niet begrijpen maakt er onderdeel van uit. Als mensen zoeken we elkaars nabijheid op, verlangen we naar verbondenheid en tegelijk is dat vaak zo moeilijk echt tot stand te brengen. Jezus schenkt ons in het delen van het brood en wijn aan elkaar, we zijn onlosmakelijk aan elkaar gegeven als gemeenschap, hoe kwetsbaar dat ook gestalte krijgt. Met wie of wat voelen wij ons verbonden? Hoe geven we dat vorm?

apr
19
vr
Viering 19 april m.m.v. het Janskoor – Goede Vrijdag @ Janskerk
apr 19 @ 19:30 – 20:30

Thema: Sterven
Voorganger: Jasja Nottelman
Lezing: Lukas 23: 26 – 56

De weg van Jezus leidt tot de dood aan een kruis. Zijn leven lang heeft hij anderen geïnspireerd en bezield, bemoedigd en aangespoord, getroost en laten zien wat goed en waarachtig leven is, in verbondenheid met de Eeuwige. Zoveel goedheid werd hem teveel. Nu gaat hij in overgave de weg die elke mens moet gaan: de geest geven, tot stof weerkeren, terug in de aarde. Onze broosheid wordt zichtbaar in een mens aan het kruis.

apr
20
za
Viering 20 april m.m.v. het Janskoor – Paasnacht @ Janskerk
apr 20 @ 22:30 – 23:30

Thema: Het licht doorlaten
Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Lezing: Genesis 1 en Lukas 24: 1 – 13

In de paasnachtviering ontvangen wij het Licht, dat wij vervolgens zelf ook mogen doorgeven en laten schijnen zoals de mannen die stralend de vrouwen ontvingen bij het graf en hen zo de weg naar het nieuwe leven wezen. Vol verwondering staat Petrus bij het lege graf, met de linnen doeken als stille getuigen. Hoe worden wij mensen die het Licht kunnen doorgeven aan de wereld om ons heen?

Tijdens de paasnachtviering zal een expositie van kunstenaar Jan de Boon uit Leiden ons op bijzondere wijze de weg wijzen naar het Licht van Pasen. Een spel van donker en licht verbeeld rond de levensweg van iedere mens, waarin muziek en verstilling een belangrijke plaats innemen.