Op 2 oktober was de eerste collecte voor Huize Agnes en dat bracht het mooie bedrag van € 355 op. Gemiddeld een bedrag van ongeveer € 3,40 per kerkganger. Een prachtig resultaat. De komende zondagen 16 en 23 oktober gaan we nogmaals collecteren voor Huize Agnes. Het zou mooi zijn als we met drie zondagen in totaal een bedrag van € 1.000 zouden kunnen ophalen. Helpen jullie mee om dat doel te bereiken?

 

Huize Agnes is een particulier initiatief. In 2004 richtte Henny van den Nagel de stichting Agnes van Leeuwenberch op. In oktober 2006 werd het eerste Agnes-Huis geopend, gevolgd door Huize Agnes 1 en 2 in 2012. Vanaf september 2015 geeft de gemeente Utrecht een subsidie, waarvan twee medewerkers betaald worden; een activerend begeleider en een woonbegeleider. Daarnaast blijft ondersteuning hard nodig in de vorm van schenkingen en donaties en van veel tijd en energie van de vrijwilligers.

 

In principe komt iedere vrouw zonder verblijfspapieren in Nederland in aanmerking voor een plaats in Huize Agnes. De achtergronden van de vrouwen zijn divers. Ze zijn hun land ontvlucht vanwege oorlog, geweld en/of een onderdrukkend regime, of ze hopen op een beter bestaan.

 

Om een indruk te krijgen van wat er gebeurt in Huize Agnes volgt hier een beknopt overzicht van de bewoners Huize Agnes:

In 2014 verbleven er 21 vrouwen – waarvan twee zwanger en één ziek – en negen kinderen in Huize Agnes. Zij komen uit Rwanda, Nigeria, Eritrea, Somalië, Guinee, Oeganda, China en Cabinda (bij Kongo).
Er zijn tien vrouwen en zes kinderen vertrokken uit Huize Agnes. Ze gingen naar een eigen huis, bij vrienden wonen, naar een onbekende bestemming en naar de Tussenvoorziening.
Drie zwangere vrouwen gingen naar het AZC. In hun plaats zijn er tien vrouwen en acht kinderen gekomen. Achttien (ex)bewoonsters, inclusief kinderen, kregen een verblijfsvergunning.
Twee kinderen, van drie huidige bewoners, vielen onder het Kinderpardon. Hun moeders, broertjes en zusjes kregen ook een verblijfsvergunning.
Drie vrouwen en een kind kregen een verblijfsvergunning vanwege hun schrijnende situatie. Een moeder en haar kind vanwege verblijf bij een partner. En een kind omdat het in Nederland is geboren en een Nederlandse vader heeft.