Binnenkort is het Pasen en dat betekent dat er een vele evenementen op het programma staan en dat betekent dus ook veel collecte-momenten.

Allereerst collecteren we op Witte Donderdag 13 april nog een keer voor Stichting Epafras.

Op Eerste Paasdag 16 april, maar ook in de paasnacht van 15 april, collecteren we voor Exodus Nederland.

Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorg-organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

Exodus biedt een begeleid wonen traject in Exodushuizen verspreid over het land, of ze bieden steun met ambulante hulpverlening. Ze richten ons ook op de familieleden en de kinderen, bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma of met de workshops Vrij Verantwoord Vaderschap in de gevangenis.

Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Exodus gaat daarbij uit van vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.