“Ik wil altijd jullie bedanken voor helpen mensen en aan hun hope geven. Met jullie, ik vind hope die ik had geverloren. Ik vertrouwt an jullie en met jullie ik kan ook an een mooi toekomst hopen en geloven.”

Dit is een quote van Veronique uit Guinee, bewoonster van Huize Agnes, 28 jaar.

Komende zondag 2 oktober collecteren we voor Huize Agnes.

Huize Agnes biedt tijdelijk opvang aan vrouwen zonder geldige verblijfspapieren en hun kinderen.

In veel landen en culturen is het voor vrouwen niet veilig. Sommigen vluchten voor besnijdenis, uitbuiting, uithuwelijking, verkrachting of vrouwenhandel, enkelen belanden in Nederland. Als zij om uiteenlopende redenen geen verblijfsvergunning krijgen, belanden zij op straat. Daar zijn zij te kwetsbaar voor. Daarom biedt Huize Agnes hen een veilig onderdak en hulp bij problemen op het gebied van gezondheid, opvoeding, taal en financiën.

Huize Agnes is een veilige plek waar de vrouwen zich geen zorgen hoeven te maken over hun volgende maaltijd of slaapplaats, zodat ze – in elk geval zes maanden – in alle rust kunnen nadenken over hun toekomst. Er is goed contact met instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus, terugkeer naar hun land van herkomst of her-emigratie naar een ander land.

Huize Agnes biedt kinderen en vrouwen ver van huis een tijdelijk thuis, om op adem te komen en zich te bezinnen op hun toekomst. Muziek van Wende Snijders.