Financiëel bijdragen

De EUG is, voor het mogelijk maken van de zondagsdiensten en activiteiten, grotendeels afhankelijk van giften.

Kerkbalans

De EUG is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). Als zodanig doet de EUG mee aan Kerkbalans, de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken.
Je kunt de EUG ondersteunen via Kerkbalans als je bij de PGU als lid van wijk 1 (de EUG) geregistreerd staat. Je krijgt dan automatisch een brief van Kerkbalans in de bus.
Je kunt ook een gift overmaken op IBAN NL75RABO 0130 6971 84 ten name van Protestantse Gemeente Utrecht, onder vermelding van Wijk 1 EUG.

Giften direct aan de EUG

Leden en ook niet-leden kunnen de EUG steunen met giften aan de Stichting tot Behartiging van de Belangen van de EUG.
IBAN:NL 21 TRIO 0391 1583 68 t.a.v. St. BB EUG te Utrecht.
De EUG houdt elk jaar een financiële actie voor de eigen gemeente naast Kerkbalans.

ANBI

Voor giften via Kerkbalans of de Stichting tot Behartiging van de Belangen van de EUG geldt een belastingvoordeel: Wettelijk verplichte informatie over de EUG

De wijkgemeente heeft zelf geen rechtspersoonlijkheid; de protestantse gemeente Utrecht heeft dat wel. Wettelijke verplichte informatie inzake ANBI wordt door de protestantse gemeente Utrecht verstrekt op haar website.

Contact

Voor meer informatie over giften en over schenken aan de EUG kun je contact opnemen met Hans van Wijngaarden, bestuurslid Financiën.