Uitwisselingsavond 15 november 2016 op Oude Gracht 33 om 20.00 uur.

Twee weten meer dan één.
Vijftien weten meer dan twee.
Véél Eug-ers bij elkaar bouwen een inspirerend platform.

In het kleine groepje, waarin we nadachten over informeren, verbinden en uitwisselen als functie van een Eug-platform voor vluchtelingen  – zie eerdere blogs in juni en september – vinden we het hoog tijd om onze voorgekookte ingrediënten te gaan delen.  Met iedereen die een bijdrage wil en kan leveren, zijn/haar kennis, ervaring en creativiteit wil inzetten. Die vragen heeft of misschien wel antwoorden.

Zo concreet mogelijk.

Informeren: Welke informatie ga je delen. En hoe doe je dat?

Verbinden: Bouwen we aan een netwerk? Hoe vind je de juiste persoon?

Uitwisselen: Heb je vragen en aan wie kun je die stellen? Welke ervaring kun je delen; waar heb je behoefte aan?

Welkom op 15 november! Voel je uitgenodigd.