Op de vastentijd met de leidende oproep Kies dan het leven! volgt de Goede Week richting Pasen. Daarin vieren we gaandeweg dat het leven gekozen is, als een beloftevolle uitnodiging ook aan ons.

Het leven is gekozen door Jezus, die de dood doorbrak. En hij roept ons op hem naar het ware leven te volgen. De weg van Jezus is er op uit dat wij ook het leven gekozen hebben. Hij wil zo graag dat wij opgestane mensen zijn, opgestaan om het leven te omarmen en voluit te leven – het leven dat heel de bijbel ons voorhoudt en dat hij vanuit de Bergrede voorleefde.
Op deze weg gaan wij in deze goede, stille week. Wij trekken met Jezus mee de toekomststad Jeruzalem binnen. We volgen van nabij hoe hij de confrontatie met de doodsmachten zoekt, de dood niet vreest, maar uiteindelijk onbevreesd zijn weg door de dood naar het leven gaat. We horen ervan op hoe de Eeuwige dit kind aanraakt met nieuw leven en zo ons allen aanraakt.
We tasten naar grote woorden, in verstilling en zingen, in saam-horigheid en ontvankelijkheid. De Bergrede landt in de diepte van ons leven.

Palmzondag 9 april 11:00
Voorganger: Jasja Nottelman, m.m.v. het Janskoor
Lezing: Mattheus 21 : 1-16

Witte Donderdag 13 april 19:30
Voorganger: Marieke Milder,  m.m.v. het Janskoor
Lezing: Mattheus 26 : 1-35

Goede Vrijdag 14 april 19:30 (na de viering is er ruimte om te blijven waken bij het kruis tot 22.30
)
Voorganger: Jasja Nottelman, m.m.v. het Janskoor
Lezing: Mattheus 26 : 36 – 27 : 66


Paaswake 15 april 19:30
Voorganger; Harry Pals, m.m.v. het Janskoor
Lezingen: Genesis 1, Exodus 14 : 5 – 15 : 21, Ezechiël 37 : 1-14, Mattheus 28

Paasmorgen 16 april 11:00
Voorganger: Elise Rommens-Woertman, m.m.v. het Janskoor
Lezing: Johannes 20 : 1-18