EUG-Platform Hulp aan Vluchtelingen.

Als vervolg op de informatieavond van 14 juni , waarin Marieke Sillevis Smitt een groep van 15 zeer betrokken mensen van de EUG van alles vertelde over de opvang van vluchtelingen in Utrecht, is er op 7 juli gebrainstormd over een platform vluchtelingen binnen de EUG.

Wat verstaan we onder EUG-platform-hulp aan vluchtelingen?
Wat is doel en functie?
Letterlijk is een platform een plaats, wellicht een podium, waar je dingen kunt presenteren, bekijken, discussieren, neerleggen en ophalen.

Een platform bestaat uit een aantal – op dit moment 6 mensen van de EUG – die zo’n platform tot stand willen brengen.

Wij kwamen wij tot de volgende 3 functies van het platform.

1. Informeren

Bestaande informatie verzamelen en verspreiden binnen de EUG, via mail, website, blog, facebook, bijv. de brieven die de diaconiegroep ontvangt van de DPU m.b.t. de situatie van vluchtelingen in Utrecht.

Wegwijzerfunctie naar bronnen van informatie, zoals websites

2. Verbinden

Dit is een soort makelaarsfunctie, een doorgeefluik en mogelijk schakelpunt voor ideeën, vragen, nieuwe en al bestaande initiatieven. Dit kan zijn binnen de EUG, maar ook stads-breed.

3. Uitwisselen

Met enige regelmaat en naar behoefte een avond organiseren waarop je je eigen ervaringen met vluchtelingen met andere EUGers kunt delen.

We laten alle gedachten eens rustig bezinken en gaan in augustus verder met het handen en voeten geven aan deze functies. U hoort van ons.