Komende zondag is het al weer 1 januari en gaan we dus ook weer collecteren voor ons eerste goede doel in het nieuwe jaar. Deze maand blijven we dicht bij huis, we collecteren voor onze eigen IPSU.

Het IPSU, Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht, verzorgt het pastoraat voor studenten op de universiteit en hogescholen in Utrecht. Zowel de Universiteit Utrecht als de Hogeschool Utrecht subsidiëren het IPSU.

Bij het IPSU kun je terecht met al je vragen rond geloof, spiritualiteit en zingeving. Het woord Interkerkelijk geeft aan dat het IPSU niet gebonden is aan een kerk of een levensovertuiging. Er is ruimte voor verschil. Bij het IPSU werken verschillende kerken en pastores juist samen.

Het IPSU is gericht op studenten die vragen willen stellen, hun mening willen vormen en bereid zijn deze te herzien.
Door ontmoeting hoopt het IPSU bij te dragen aan een bloeiende studentenwereld.