Gemeenteberaad Enquête op 3 juni.

De respons op de enquête over de vieringen was overweldigend: 254 mensen vulden hem in! De werkgroep is nu hard bezig met de verwerking en analyse van al die input. We gaan e.e.a. presenteren tijdens een gemeenteberaad op zondag 3 juni aansluitend aan de viering.

Dat zal zijn in ons pand aan de Oudegracht 33, aangezien de Janskerk die middag niet beschikbaar is. Dus schrijf die datum alvast in je agenda en kom op 3 juni meedenken en meepraten.