Je komt onbekende mensen tegen op een verjaardagsbezoek. Al gauw klinkt de vraag: wat doe je voor werk? Maar je hebt geen werk, je bent werkloos, of (beter?): werkzoekend. Je zegt dat, je vertelt erover wat je gedaan hebt en wat je kunt en hoe je nu zoekt – maar hoe ver ga je? Vertel je iets over je angst dat je niet zomaar nieuw werk vindt? Over je frustraties in de doolhof van regelingen en regelaars?

Je bent werkzoekende – maar je bent dat niet. Je bent zoveel meer. Werk, het zoeken van werk, is maar een deeltje van je bestaan. Maar het is wel een wezenlijk, vormend deel van je identiteit. En als daar haperingen in zitten, hoe dan ook, dan grijpt dat diep in.

Het kan goed zijn om hierover te praten met mensen die in dezelfde situatie zitten. Vrijuit en van mens tot mens, vanuit gedeelde ervaringen en verlangens. Dat kan binnen de EUG. Sinds enkele jaren komen zo nu en dan EUG’ers die werk zoeken samen – om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. De nadruk ligt daarbij op de vragen achter het zoeken van werk: wie ben je als werkzoekende tussen werkers, dus als mens? Wat is de zin van werk?

In die ontmoetingen gaat het erom de laag onder de alledaagse werkelijkheid te raken. Iedereen mag op eigen manier meedoen en vragen inbrengen.

Als je mee wilt doen – er is weer een bijeenkomst op woensdag 20 september, van 9.30 – 11.00 u. (EUG-pand, Oudegracht 33).

Begeleiding en aanmelding: Harry Pals, hpals@xs4all.nl