Thema: ‘Bron van levend water’
Lezing: Genesis 26 : 12-25
Voorganger: Harry Pals (gemeentepastor – protestant)
Dit vrij onbekende verhaal gaat over het vinden / graven en elkaar betwisten van bronnen met levend water, als voorwaarde voor alle leven, voor echte welvaart, voor zegen. Het verhaal is actueel, gezien de twisten om water – niet alleen in Israel/Palestina, maar wereldwijd. Het verhaal loopt uit (via de twisten bij plaatsen met prachtige namen als ‘Kijfhoek’ en ‘Satanswater’) op leven in de plaats geheten ‘Ruimten’, als er geen ruzie is en er ruimte is voor zegen. Het verhaal brengt ons bij de actuele vraag van alle tijden: wanneer ben je groot? hoe ga je om met de ‘levensruimte’ die je nodig hebt? hoe overstijg je vijandschap over essentiële levensvoorwaarden? wat kan religie (de ruimte die de Eeuwige biedt) daarbij betekenen?

Meer lezen …