Franciscus: “Om de Heer te prijzen en mezelf te troosten en te bemoedigen en om anderen te stichten wil ik een nieuwe lofzang maken op de Heer, een lofzang over zijn schepselen.”

In de viering van 29 mei staat het Zonnelied van Franciscus van Assisi centraal.

Overweging