Soms zou je moedeloos worden van alle bedreigingen van het milieu. De vervuiling gaat door, de uitstoot van broeikasgassen neemt niet of nauwelijks af, plant- en diersoorten verdwijnen. De hele schepping zucht en lijdt als in barensweeën, zegt Paulus. Het is zwaar, maar er wacht een nieuwe geboorte: de hele schepping zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt.

Lees meer …