Harry Pals

Harry Pals

gemeentepastor

Gemeentepastor

Vanuit mijn functie werk ik aan samenhang en gemeenteopbouw. En daarbinnen gaat het ook om prikkelen en uitdagen, in leerhuis en liturgie. Ik sta daarbij open voor alles. Doe gerust een beroep op mij voor een bijdrage, ontmoeting of pastoraal gesprek. Dat kan telefonisch (06-18429126, bij voorkeur ma-wo) of met onderstaand contactformulier. Mail is ook een prima medium om gedachten uit te wisselen!

 

Iets over mijn achtergrond

Ik heb een ambivalente houding ten opzichte van de kerk. 
Aan de ene kant houd ik van de kerk en sta ik kritisch tegenover de trend om een eigen religie te bouwen. Believingen belonging moeten bij elkaar blijven. In de kerk hoor je de stem van de Eeuwige – door de liturgie, door een moeilijke ander. Van Dorothee Sölle leerde ik dat die stem je zowel bevestigt als tegenspreekt. Dat hebben we nodig om op het juiste spoor te blijven. Kan dat inhoud krijgen?
Aan de andere kant kan ik me soms ook boos maken over de ‘burgerlijkheid’ van de kerk. Als die kerk te weinig pit toont en onverschillig lijkt ten opzichte van maatschappelijke problemen. De kerk staat soms te ver van het dagelijks bestaan van mensen af en biedt dan alleen stoplappen, algemeenheden waar mensen niets aan hebben. Kan dat anders?
De kerk is voor mij vooral de hoeder van de Bijbel. Het vertalen van bijbelteksten is mijn grote passie. Vertalen is erg belangrijk voor mij. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het vertalen mij naar de kerk heeft teruggebracht. Ik ben een ‘woordzoeker’, die vanuit de bijbelteksten met taal een weg zoek naar de wereld van nu – en terug, en heen en weer.

Iets over mijn leven

Ik ben in 1952 geboren in een gereformeerd gezin, met Drentse wortels. Ik ben toch wel een echte Saks. Ik studeerde theologie in Kampen, Groningen en Amsterdam. Ik heb gewerkt voor de Doopsgezinde Vredesgroep, als studentenpastor in Groningen en als cursusleider op De Essenburgh in Hierden. Daarna ben ik predikant geworden in wat nu de Protestantse Kerk is – in Peize (oecumenische gemeente), Arnhem (Elden), Vlieland en Doesburg. En sinds 6 maart 2011 ben ik gemeentepastor van de EUG.

 Ik hou veel van lezen en ben altijd in minstens vier boeken tegelijk bezig – theologie, poëzie en literatuur.

Wil je een afspraak maken?

7 + 1 =