Eeuwige, God van Liefde,
aan het begin van deze veertigdagentijd vragen wij U;
Wees
bij uw wereld,
bij uw aarde,
bij mens en dier
met uw liefde.
Dat in chaos er licht zal zijn
dat in het broze en het vergankelijke
de zachte krachten zullen overwinnen,
dat recht en vrede zal geschieden,
zo bidden wij.

Jasja Nottelman