collecteren voor Stichting Epafras

collecteren voor Stichting Epafras

Op zondag 2 april gaan we collecteren voor Stichting Epafras. Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in...
Goede doelen voor 2017

Goede doelen voor 2017

De diaconiecommissie heeft besloten om twee goede doelen langduriger te gaan steunen gedurende het komende jaar. Voor deze doelen gaan we gedurende het gehele jaar collecteren. In de praktijk komt het erop neer dat we 6 keer per jaar voor elk van die doelen gaan...

Adventsactie voor Kirkuk

Deze maand sluiten we ons aan bij de adventsactie van de Utrechtse R.K. parochies. Al jaren lang bestaan er persoonlijke contacten tussen mensen uit Utrecht en bisschop Mirkis in Kirkuk, Noord-Irak. Irak heeft al meer dan 30 jaar te maken heeft met oorlog en geweld....
Collecteren voor ‘Taal doet meer’

Collecteren voor ‘Taal doet meer’

De komende twee zondagen (20 en 27 november) collecteren we voor Taal doet meer. Taal doet meer zorgt er met ruim 600 vrijwilligers per jaar voor dat Utrechters kunnen meedoen in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is een rode draad in ons werk. Taal is...