Zoals Zacheus tot inkeer kwam door zijn ontmoeting met Jezus,
zo kent onze levensweg verschillende momenten
waarop we een andere weg zijn ingeslagen.
Soms als gevolg van een bewuste keuze,
soms noodgedwongen door omstandigheden,
soms zonder dat we het doorhadden,
maar pas terugblikkend zien waar de weg liep.

Hier vind je een afbeelding van een labyrint,
 die bedoeld is om uit te printen.
Vervolgens kun je die rustig inkleuren,
door de weg van het labyrint te volgen.

Welke kronkels op je levenspad kom je tegen?
Wat maakt dat je een andere weg bent ingeslagen?
Wat waren beslissende momenten?