Lukas 19, 1-9

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd lezen we het verhaal van Zacheus, de rijke hoofdtollenaar die klein van stuk is.

Het is te lezen als een zoektocht naar wat werkelijk van waarde is. Is dat de status van hoofdtollenaar en bezit of is dat weten dat je rechtvaardig handelt?
Het laat zich ook lezen als een hunkering naar contact, naar verbondenheid, naar het deel uitmaken van een grote, zinvol verband.

Jezus ziet Zacheus, en dat zet alles in beweging. Broos leven heeft te maken met de vraag waar je je hart op richt, hoe we ons verbinden met elkaar, met de wereld om ons heen.
Wat is werkelijk van waarde?
Durf je dat vorm te geven in je leven?