Wie was Philippus Neri, wat deed hij en wat is daar nu zo inspirerend aan?

Philippus Neri is een misschien niet zo bekende, maar wel boeiende heilige.
Hij is de bron van inspiratie voor onze nieuwe pastor Johanneke Bosman voor wat gemeentepastoraat inhoudt.

Een gesprek over hem is ook een goede gelegenheid om met haar kennis te maken.  De woorden “Lach, Denk, ‘Ja’” staan in het gesprek centraal op maandag 23 oktober, 20:00 uur. Informatie en opgave: Johanneke Bosman, jhmhbosman[at]gmail.com .