Utrecht bekent Kleur

Utrecht bekent Kleur

In mei was er een boeiende inspiratiemiddag van Utrecht Bekent Kleur, waar in een brede samenstelling van aangesloten en geïnteresseerde groepen werd gebrainstormd over de vraag: Hoe gaan we als Utrecht Bekent Kleur verder. Dit leverde mooie gesprekken en vele ideeën...
Overweging 12 juni: In alles diepverscholen

Overweging 12 juni: In alles diepverscholen

Zondag 12 juni is er gesproken over Spreuken 8, waarin vrouwe wijsheidwordt bezongen, Gods wijsheid als de eerstgeborenen van de schepping. In de Christushymne uit de Kolossenzenbrief wordt dit van Christus gezegd. God staat niet tegenover de wereld. God is mens...
Een verdrietig bericht

Een verdrietig bericht

Zondagmorgen, net voor de viering in de Janskerk, kwam via Facebook het bericht bij ons binnen dat Johan Bosch is overleden. ‘Lieve jongen, je kon niet meer verder’, schreef zijn zus Jeanette erbij. Toen het bericht van Johans dood in de Janskerk verteld werd, waren...