Overweging 12 juni: In alles diepverscholen

Overweging 12 juni: In alles diepverscholen

Zondag 12 juni is er gesproken over Spreuken 8, waarin vrouwe wijsheidwordt bezongen, Gods wijsheid als de eerstgeborenen van de schepping. In de Christushymne uit de Kolossenzenbrief wordt dit van Christus gezegd. God staat niet tegenover de wereld. God is mens...