De overweging van 10 juli 2016 over Amos

De overweging van 10 juli 2016 over Amos

Amos is een boer, een schapenfokker te Tekoa en spreekt duidelijke taal. Zijn profetie is doortrokken van het onrecht dat hij waarneemt, overal om hem heen ziet gebeuren. Hij spreekt duidelijke taal: De ondergang zal komen door verwaarlozing van het recht, door gebrek...
Hoe staat het met de vluchtelingen in Utrecht?

Hoe staat het met de vluchtelingen in Utrecht?

EUG-Platform Hulp aan Vluchtelingen. Als vervolg op de informatieavond van 14 juni , waarin Marieke Sillevis Smitt een groep van 15 zeer betrokken mensen van de EUG van alles vertelde over de opvang van vluchtelingen in Utrecht, is er op 7 juli gebrainstormd over een...
Overweging 3 juli 2016: Hoop en verlangen

Overweging 3 juli 2016: Hoop en verlangen

Soms zou je moedeloos worden van alle bedreigingen van het milieu. De vervuiling gaat door, de uitstoot van broeikasgassen neemt niet of nauwelijks af, plant- en diersoorten verdwijnen. De hele schepping zucht en lijdt als in barensweeën, zegt Paulus. Het is zwaar,...
Overweging 26 juni

Overweging 26 juni

Thema: ‘Bron van levend water’Lezing: Genesis 26 : 12-25Voorganger: Harry Pals (gemeentepastor – protestant)Dit vrij onbekende verhaal gaat over het vinden / graven en elkaar betwisten van bronnen met levend water, als voorwaarde voor alle leven, voor echte welvaart,...