collecteren voor Huize Agnes

“Ik wil altijd jullie bedanken voor helpen mensen en aan hun hope geven. Met jullie, ik vind hope die ik had geverloren. Ik vertrouwt an jullie en met jullie ik kan ook an een mooi toekomst hopen en geloven.” Dit is een quote van Veronique uit Guinee,...

Imagine all the people, living life in peace..

We zingen er met kerst graag over, of als John Lennon op de radio voorbij komt: vrede op aarde. “Imagine all the people, living life in peace…” Stel je dat eens voor. Hoe zou de wereld er dan uit zien? Die liedjes, die wensen staan in schril contrast met wat we op het...

De overweging naar aanleiding van Lucas 9

Jezus ervaart God, als hij op een berg de hemel nadert en met Mozes en Elia spreekt. Vanuit de wolk van Gods verborgenheid klinkt de stem die hem als Gods zoon benoemt. Vanuit de hemelse heerlijkheid moet hij weer afdalen, om onder de mensen te zijn met hun pijn en...