collecte voor Huize Agnes

collecte voor Huize Agnes

Op 2 oktober was de eerste collecte voor Huize Agnes en dat bracht het mooie bedrag van € 355 op. Gemiddeld een bedrag van ongeveer € 3,40 per kerkganger. Een prachtig resultaat. De komende zondagen 16 en 23 oktober gaan we nogmaals collecteren voor Huize Agnes. Het...
Een groene kerk

Een groene kerk

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor veel mensen: zorg dragen voor de aarde die ons gegeven is, ons water, de lucht die we inademen, de energie inzetten op een goede manier. Omwille van de toekomst, omwille van het leven nu. Hoe geef je dat nu handen en voeten?...