Vrijwilligers aan het woord, 4 april

Anne-Claire Mulder 1. Wat voor vrijwilligerswerk doe je en waarom? Sinds ik geen lid meer ben van de diaconiecommissie beperkt mijn vrijwilligsterswerk zich tot het taalles geven aan een politiek vluchteling uit Egypte. We leerden hem kennen toen hij bij ons kwam...