Collecteren in de goede week

Collecteren in de goede week

Binnenkort is het Pasen en dat betekent dat er een vele evenementen op het programma staan en dat betekent dus ook veel collecte-momenten. Allereerst collecteren we op Witte Donderdag 13 april nog een keer voor Stichting Epafras. Op Eerste Paasdag 16 april, maar ook...

Gebed/Gedicht, 10 april

Jezus! Wat ga je toch een weg! Je begint jouw tocht met de doop in de Jordaan, met het lef onder te dompelen in de modderstroom van het bestaan. Bovenkomend ontdek je dat dit de Weg is: mens zijn, uit aarde, uit modder, uit slijk en daarin gezegend zijn met Geest...