Verhaal voor de kinderen, 14 april

Wat doet God de hele dag? Er was eens een arme man, een bedelaar, die naar onze leermeester Mozes kwam en sprak: “Onze leermeester en profeet Mozes! Waarom heeft de hemeI over mij beschikt dat ik de hele dag moet rondlopen en moet bedelen en mijzelf en mijn...