EUG en Stichting Sanjuna 7

EUG en Stichting Sanjuna 7

Op 26 maart jl. hebben we in de Janskerk gecollecteerd voor de St. Sanjuna. Met die collecte is € 319 opgehaald; een prachtig bedrag!! Het doel van de 5 EUG-collectes die in 2017 houden, is om de bouw van 7 watertanks, zogenaamde fossa’s in de regio Empada (in Guinée...
vacature: katholieke pastor (0,22 FTE)

vacature: katholieke pastor (0,22 FTE)

Wegens vertrek van één van onze katholieke gemeentepastores zoekt de EUG/Janskerkgemeente te Utrecht per 1 september 2017 een katholieke pastor (0,22 FTE) die wil helpen om de katholieke inbreng in onze oecumenische gemeente vorm te geven. Het gaat om een aanstelling...