Huize Agnes – opvang voor vrouwen

Huize Agnes – opvang voor vrouwen

Op zondag 5 november collecteren we voor Huize Agnes. Huize Agnes biedt tijdelijk opvang aan vrouwen zonder geldige verblijfspapieren en hun kinderen. In veel landen en culturen is het voor vrouwen niet veilig. Sommigen vluchten voor besnijdenis, uitbuiting,...

Ontmoeting ouders van de verhaalgroep

Over opvoeden en spiritualiteit Sinds dit voorjaar komt met enige regelmaat een aantal ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd bij elkaar, om uit te wisselen over opvoeding en spiritualiteit. Elke keer bereidt iemand anders de avond voor. De linkerwang toekeren...
Maakbare mensen?

Maakbare mensen?

Het gesprek over het mensbeeld achter en onder onze dagelijkse werkelijkheid gaat door in de EUG. Het gaat dan over de mens die altijd zowel kwetsbaar als fier is. Die feilbaar is, maar ook veel kan. Naar wie met zorg gekeken wordt, maar ook met grote verwachtingen....
Wie is de heilige Philippus Neri?

Wie is de heilige Philippus Neri?

Wie was Philippus Neri, wat deed hij en wat is daar nu zo inspirerend aan? Philippus Neri is een misschien niet zo bekende, maar wel boeiende heilige. Hij is de bron van inspiratie voor onze nieuwe pastor Johanneke Bosman voor wat gemeentepastoraat inhoudt. Een...
Meer weten over Sanjuna?

Meer weten over Sanjuna?

Komende zondag gaan we weer collecteren voor Sanjuna. Na de collecte komende zondag zal ik tijdens het koffiedrinken weer vragen van belangstellenden beantwoorden en toelichting geven op het materiaal dat ik bij me heb. Na zo’n collecte voor Sanjuna blijken er altijd...