Stof van de aarde zijn

Stof van de aarde zijn

    Eeuwige, God van Liefde,aan het begin van deze veertigdagentijd vragen wij U;Weesbij uw wereld,bij uw aarde,bij mens en diermet uw liefde.Dat in chaos er licht zal zijndat in het broze en het vergankelijkede zachte krachten zullen overwinnen,dat recht en...