Tot inkeer komen

Tot inkeer komen

Lukas 19, 1-9 Op de eerste zondag van de veertigdagentijd lezen we het verhaal van Zacheus, de rijke hoofdtollenaar die klein van stuk is. Het is te lezen als een zoektocht naar wat werkelijk van waarde is. Is dat de status van hoofdtollenaar en bezit of is dat weten...