Tot inkeer komen: Labyrint

Tot inkeer komen: Labyrint

Zoals Zacheus tot inkeer kwam door zijn ontmoeting met Jezus,
zo kent onze levensweg verschillende momenten
waarop we een andere weg zijn ingeslagen.
Soms als gevolg van een bewuste keuze,
soms noodgedwongen door omstandigheden,
soms zonder dat we het doorhadden,
maar...