Voorganger Pieter Dronkers
Lezing: Ruth 1:1-22
Thema: Post-koloniaal bijbellezen

Deze eerste zondag na Pinksteren worden we geconfronteerd met de schaduwzijden van de opdracht om tot in alle uithoeken van de aarde het goede nieuws te brengen. Want postkoloniale theologen betogen dat christelijke missie hand in hand ging (en gaat?) met kolonialisme, kolonisatie van land en van geest. Missionarissen beschouwden de religiositeit van de inwoners van het land als afgoderij, of gebruikten de namen van de Goden toe om iets over God te vertellen. Het effect van deze manier van het brengen van het goede nieuws van Pinksteren was en is verarming van de gekoloniseerden en uitwissing van het culturele geheugen.
In deze viering laten we ons bij de hand nemen door postkoloniale theologen bij het lezen van Ruth 1. Welke nieuwe gezichtspunten levert dat op?
(informatieve bron: Donaldson en Dube in A feminist companion to Ruth and Esther. Die is bij Anne-Claire Mulder op te vragen)