Thema: Rachab: niet geroepen wel geluisterd?
Voorganger: Jasja Nottelman
Lezing: Jozua 2: 1 – 21 ( eventueel 24)

De vrouw Rachab, zij wordt beschreven als sexwerker, heeft een band met een God die zij alleen kent uit verhalen. Het lijkt er niet op dat zij al een persoonlijke band heeft met een God die zij ook (nog) niet lijkt te benoemen als de hare. Er lijkt geen direct contact geweest te zijn tussen Rachab en God. Toch stelt zij haar vertrouwen in deze God. Ze legt haar toekomst en die van wie zij lief heeft in de handen van deze Ongekende. Daarmee speelt zij een rol op het kruispunt in de lange geschiedenis van God met ons mensen. Zij lijkt niet specifiek geroepen, en toch lijkt het of er iets in haar ‘geluisterd’ heeft…..