Thema: Maria: Ja, hier ben ik
Voorganger: Johanneke Bosman
Lezing: Lucas 1: 26 – 55

‘Laat mij maar gebeuren wat er is gezegd’….. Bij monde van een Engel treed God in dialoog met een vrouw. Wederom een vrouw die een rol speelt op een kruispunt in de geschiedenis van God met de mensen. Net als Mozes wordt Maria bij haar naam genoemd. Door het noemen van haar naam, is niet meteen alles in kannen en kruiken, maar is er een intimiteit gekomen die ruimte lijkt te scheppen voor het onbekende, voor de Onbekende. Naast de ruimte voor de Onbekende, is de intimiteit ook heel bekend lijkt het voor Maria. Zij zingt een lied waarin haar roeping en haar toekomst gevat ligt. Maria heeft een eigen antwoord op haar roeping.