Agenda

jun
26
wo
Meditatie aan de Werf @ crypte van de zuster, witte trap naar beneden
jun 26 @ 19:30 – 20:30

Midden in de week, midden in de stad, de tijd nemen om stil te worden. Met een woord, een tekst, een beeld of muziek uit de rijke christelijke traditie, proberen we al mediterend op een diepere laag in onszelf te komen.

Meditatie is een oeroude, eenvoudige methode: door stil te zijn en ruimte te maken stellen we ons open. Gedachten en emoties drijven voorbij als we steeds opnieuw terugkeren naar onze ademhaling. Wachtend en luisterend naar wat opkomt weten we ons verbonden met de Eeuwige.

Je bent van harte welkom om mee te doen, ook als je niet elke avond aanwezig bent! Ervaring is niet nodig en materiaal is aanwezig. Het is wel belangrijk om op tijd te zijn, want de meditatie begint om 19.30 uur. Als je vooraf nog meer wilt weten, neem dan gerust contact op.

jun
27
do
Koorrepetities
jun 27 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

jun
29
za
Gemeentedag @ Casella
jun 29 @ 10:00 – 17:00

We zijn voor de gemeentedag van harte welkom op Casella, een prachtige plek waar de zusters Augustinessen regelmatig jongeren ontvangen. We kunnen dan elkaar ontmoeten en beter leren kennen: van jong tot op enige leeftijd! Reserveer de datum, binnenkort zullen we meer details geven over het programma van die dag. Casella bevindt zich aan de rand van Hilversum en is goed te bereiken met auto, OV en fiets.

jun
30
zo
Verhaalgroep @ Janskerk
jun 30 @ 11:00 – 12:30

Tijdens de zondagse viering in de Janskerk is er voor de kinderen van 4-8 en van 8-12 een eigen verhaal. Dit wordt verzorgd door de Verhaalgroep. Ook tijdens bijzondere feesten als Advent, Kerst, Pasen en doop is er speciale aandacht voor de kinderen.

Zondag 30 juni
jun 30 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Mattijs Jonker
Lezing: Marcus 5: 21-43
Thema: Contextueel Bijbellezen

Contextueel Bijbellezen is een manier van Bijbellezen die begint bij de lezer en lezeres: Wat houdt hen bezig. Waar maken zij zich druk om? Maar het gaat ook over wat er speelt in de samenleving als geheel. Hebben wijzelf of de kerk daar een rol in? Kan de Bijbel ons dan helpen daar een richting in te vinden?
Deze manier van Bijbellezen is ontwikkeld in landen als Brazilië en Zuid-Afrika, als een manier om de vragen uit het gewone leven van mensen in gesprek te brengen met de verhalen van de bijbel. In Nederland wordt deze manier van lezen ook gebruikt in groepen en groepsprocessen.

In deze dienst worden twee bekende verhalen, namelijk het verhaal van de dochter van Jairus en het verhaal van de bloedvloeiende vrouw opgepakt om contextueel te lezen. Als vraag die in onze context waarschijnlijk net zo speelt als in Zuid-Afrika en Brazilië suggereren wij de vraag naar ‘mannelijkheid en gezondheid/ mannen en hun lijf’. Het gaat dan om vragen als: wat betekent man-zijn in onze samenleving? Op welke manier speelt gezondheid/ gezond-zijn daarin een rol? Vragen die dan aan de tekst kunnen worden gesteld zijn: Op welke manier worden de mannen in de tekst beschreven? Wat voor beeld over mannen, mannelijkheid en gezondheid wordt dan zichtbaar? Hoe verhoudt dit beeld zich tot de gezondheidsklachten van de vrouw in de tekst. Wat voor licht werpt de tekst op die vraag naar ‘mannen en hun lijf’?
Een andere contextuele vraag zou kunnen zijn: wat is goede zorg?

Bronnen: Contextueel Bijbellezen

jul
4
do
Koorrepetities
jul 4 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

jul
7
zo
Verhaalgroep @ Janskerk
jul 7 @ 11:00 – 12:30

Tijdens de zondagse viering in de Janskerk is er voor de kinderen van 4-8 en van 8-12 een eigen verhaal. Dit wordt verzorgd door de Verhaalgroep. Ook tijdens bijzondere feesten als Advent, Kerst, Pasen en doop is er speciale aandacht voor de kinderen.

Zondag 7 juli Vrientenviering m.m.v. het Janskoor
jul 7 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Thea Peereboom
Lezing: Genesis 1,1-5
Thema: Ecofeministisch bijbellezen

Op 7 juli zal de mis die Henny Vrienten tien jaar geleden voor de EUG/Oecumenische Janskerkgemeente heeft gecomponeerd opnieuw in zijn geheel worden uitgevoerd door ons eigen Janskoor. Een bijzondere belevenis waarin er ‘ruimte ontstaat waar het Licht kan komen’. 
De lezing sluit daar mooi bij aan, met de eerste vijf verzen uit het eerste hoofdstuk van het boek Genesis. We lezen het begin van het Scheppingverhaal waarin de Eeuwige de chaos van het begin steeds meer structureert en vormgeeft. De wereld wordt op die manier een herkenbare en bewoonbare plek voor alles wat er groeit en bloeit. Die eerste dag is alles nog in duister gehuld. God schept in die duisternis het licht en ziet dat het goed is. Wat betekent het om dit verhaal te lezen door de ogen van de eco-feministische theologie, met het accent op het vrouwelijke en groene in de schepping? Welke nieuwe perspectieven levert dat op? Literatuur die daar goed bij te gebruiken is, is het boek van Trees van Montfoort ‘groene theologie’ en het werk van Catherine Keller.

jul
10
wo
EUG raad
jul 10 @ 20:00 – 22:00
jul
11
do
Koorrepetities
jul 11 @ 19:30 – 21:30

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.
Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos.

Download het voorjaarsprogramma 2019