Calendar

mei
26
zo
Kerk op schoot @ Kosterswoning
mei 26 @ 11:00 – 12:30

De ‘kerk op schoot’-viering is voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar met hun ouders.
We zingen en bidden met elkaar, beleven op creatieve wijze een bijbelverhaal en delen ons eten.
Daarna sluiten we aan bij de viering in de Janskerk.

Inloop met koffie/thee/limonade is om half elf. We beginnen de viering om elf uur.

Zondag 26 mei m.m.v. het Janskoor
mei 26 @ 11:00 – 12:30

Thema: Maria: Ja, hier ben ik
Voorganger: Johanneke Bosman
Lezing: Lucas 1: 26 – 55

‘Laat mij maar gebeuren wat er is gezegd’….. Bij monde van een Engel treed God in dialoog met een vrouw. Wederom een vrouw die een rol speelt op een kruispunt in de geschiedenis van God met de mensen. Net als Mozes wordt Maria bij haar naam genoemd. Door het noemen van haar naam, is niet meteen alles in kannen en kruiken, maar is er een intimiteit gekomen die ruimte lijkt te scheppen voor het onbekende, voor de Onbekende. Naast de ruimte voor de Onbekende, is de intimiteit ook heel bekend lijkt het voor Maria. Zij zingt een lied waarin haar roeping en haar toekomst gevat ligt. Maria heeft een eigen antwoord op haar roeping.

jun
2
zo
Zondag 2 juni
jun 2 @ 10:01 – 11:01

Thema: Petrus: Heb jij mij lief? Ga dan!
Voorganger: Harry Pals
Lezing: Johannes 21: 15 – 19

Jezus spreekt heel direct tot Petrus en vraagt een diep beladen vraag: ‘hou jij van mij?’ In deze vraag roept God niets van de daken, niet uit brandende braambossen, niet bij monde van een engel of als de Onzienbare; van heel dichtbij, misschien in de zachte fluistering die woorden kunnen zijn is God nabij en vraagt: ‘hou jij van mij?’.
Petrus krijgt in deze nabijheid en in deze vraag zijn oproep voor de toekomst. Petrus krijgt zijn bijna alledaagse, en tegelijk o zo bijzondere roeping: zorg. Zorg voor Mijn schapen. Je moet het maar kunnen…..

jun
9
zo
Zondag 9 juni Pinksteren m.m.v. het Janskoor
jun 9 @ 11:00 – 12:30

Thema: Gezonden om Gods stem te laten klinken
Voorganger: Jasja Nottelman
Lezing: Handelingen 2: 1 – 40

Na de dood en de verrijzenis lijken de leerlingen van de binnen en de buitenkring van Jezus in de ene verbazing in de andere verbazing te vallen. Zij spreken na de verrijzenis met Hem, ze leren nog intenser van Hem en zijn nog steeds in en in bedroeft en ontredderd na Zijn Hemelvaart. We zouden misschien kunnen denken; ‘hebben ze hun opdracht nu nog niet begrepen?’
Tot het moment waarop de door Jezus beloofde Helper en Wijsheid letterlijk in hun komt lijken de leerlingen bij de pakken neer te zitten. Maar dan! Maar dan! Maar dan, lukt het om, met alle menselijke onvermogen en twijfel, naar buiten te treden en hun roeping op zich te nemen: Gods stem te laten klinken.

jun
16
zo
Zondag 16 juni
jun 16 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Pieter Dronkers
Lezing: Ruth 1:1-22
Thema: Post-koloniaal bijbellezen

Deze eerste zondag na Pinksteren worden we geconfronteerd met de schaduwzijden van de opdracht om tot in alle uithoeken van de aarde het goede nieuws te brengen. Want postkoloniale theologen betogen dat christelijke missie hand in hand ging (en gaat?) met kolonialisme, kolonisatie van land en van geest. Missionarissen beschouwden de religiositeit van de inwoners van het land als afgoderij, of gebruikten de namen van de Goden toe om iets over God te vertellen. Het effect van deze manier van het brengen van het goede nieuws van Pinksteren was en is verarming van de gekoloniseerden en uitwissing van het culturele geheugen.
In deze viering laten we ons bij de hand nemen door postkoloniale theologen bij het lezen van Ruth 1. Welke nieuwe gezichtspunten levert dat op?
(informatieve bron: Donaldson en Dube in A feminist companion to Ruth and Esther. Die is bij Anne-Claire Mulder op te vragen)

jun
23
zo
Zondag 23 juni ‘Roze zondag’ m.m.v. het Janskoor
jun 23 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Jasja Nottelman
Lezing: nnb
Thema: Queer bijbellezen

De lezing en het thema wordt in overleg met de voorbereidingsgroep van Roze zondag vastgesteld.

jun
30
zo
Zondag 30 juni
jun 30 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Mattijs Jonker
Lezing: Marcus 5: 21-43
Thema: Contextueel Bijbellezen

Contextueel Bijbellezen is een manier van Bijbellezen die begint bij de lezer en lezeres: Wat houdt hen bezig. Waar maken zij zich druk om? Maar het gaat ook over wat er speelt in de samenleving als geheel. Hebben wijzelf of de kerk daar een rol in? Kan de Bijbel ons dan helpen daar een richting in te vinden?
Deze manier van Bijbellezen is ontwikkeld in landen als Brazilië en Zuid-Afrika, als een manier om de vragen uit het gewone leven van mensen in gesprek te brengen met de verhalen van de bijbel. In Nederland wordt deze manier van lezen ook gebruikt in groepen en groepsprocessen.

In deze dienst worden twee bekende verhalen, namelijk het verhaal van de dochter van Jairus en het verhaal van de bloedvloeiende vrouw opgepakt om contextueel te lezen. Als vraag die in onze context waarschijnlijk net zo speelt als in Zuid-Afrika en Brazilië suggereren wij de vraag naar ‘mannelijkheid en gezondheid/ mannen en hun lijf’. Het gaat dan om vragen als: wat betekent man-zijn in onze samenleving? Op welke manier speelt gezondheid/ gezond-zijn daarin een rol? Vragen die dan aan de tekst kunnen worden gesteld zijn: Op welke manier worden de mannen in de tekst beschreven? Wat voor beeld over mannen, mannelijkheid en gezondheid wordt dan zichtbaar? Hoe verhoudt dit beeld zich tot de gezondheidsklachten van de vrouw in de tekst. Wat voor licht werpt de tekst op die vraag naar ‘mannen en hun lijf’?
Een andere contextuele vraag zou kunnen zijn: wat is goede zorg?

Bronnen: Contextueel Bijbellezen

jul
7
zo
Zondag 7 juli Vrientenviering m.m.v. het Janskoor
jul 7 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Thea Peereboom
Lezing: Genesis 1,1-5
Thema: Ecofeministisch bijbellezen

Op 7 juli zal de mis die Henny Vrienten tien jaar geleden voor de EUG/Oecumenische Janskerkgemeente heeft gecomponeerd opnieuw in zijn geheel worden uitgevoerd door ons eigen Janskoor. Een bijzondere belevenis waarin er ‘ruimte ontstaat waar het Licht kan komen’. 
De lezing sluit daar mooi bij aan, met de eerste vijf verzen uit het eerste hoofdstuk van het boek Genesis. We lezen het begin van het Scheppingverhaal waarin de Eeuwige de chaos van het begin steeds meer structureert en vormgeeft. De wereld wordt op die manier een herkenbare en bewoonbare plek voor alles wat er groeit en bloeit. Die eerste dag is alles nog in duister gehuld. God schept in die duisternis het licht en ziet dat het goed is. Wat betekent het om dit verhaal te lezen door de ogen van de eco-feministische theologie, met het accent op het vrouwelijke en groene in de schepping? Welke nieuwe perspectieven levert dat op? Literatuur die daar goed bij te gebruiken is, is het boek van Trees van Montfoort ‘groene theologie’ en het werk van Catherine Keller.

jul
14
zo
Kinderviering @ Janskerk
jul 14 @ 11:00 – 12:30
Zondag 14 juli Viering met bijzondere aandacht voor kinderen
jul 14 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Elise Rommens-Woertman
Lezing: 1 Samuel 3,1-21
Thema: Bijbellezen door de ogen van kinderen

In deze viering, die deels is voorbereid met kinderen uit de verhaalgroep, 
kijken we vanuit het perspectief van kinderen van nu naar het roepingsverhaal van Samuel.
We brengen ons in herinnering het kind dat wij zelf eens waren, en hoe we toen naar de wereld keken.
Samuel wordt uitgekozen door God, maar zegt zelf ook ja. In hoeverre bepalen we zelf wat we doen en wat ons gebeurt in het leven? In hoeverre wordt er soms bewust of onbewust voor ons gekozen?  Hoe beleef en ervaar je dat als kind, wil je alles ‘zelf doen’ of juist niet? Hoe is dat voor ons als volwassenen, waarin eigen verantwoordelijkheid een grote rol lijkt te hebben? Hoe komen we als mens tot bloei?