Calendar

aug
25
zo
Viering 25 augustus @ Janskerk
aug 25 @ 11:00 – 12:30

Thema: Troost en innerlijk aanvoelen van het goede
Voorganger: Marian Geurtsen
Lezing: Verhaal van de pelgrim 7 en 8; 1 Koningen 19: 3 – 9

Dat ‘het leven niet over rozen gaat’, zal een spreekwoord zijn wat ieder van ons op een eigen manier kan herkennen. Juist als we doornen voelen, waar kunnen wij troost uit putten? Of: als we keuzes maken of op een kruispunt staan, wat beweegt ons dan een ( goede) kant op? Voor Ignatius is het nadenken over het innerlijk aanvoelen van het goede heel wezenlijk. Dat innerlijk aanvoelen geeft richting, helpt navigeren en biedt troost. Dat God troost kan bieden en een innerlijke beweging richt het goede ( zonder dat altijd meteen te specificeren!) biedt lezen we ook in het verhaal van Elia, als hij het met al zijn goede bedoelingen gewoon niet meer ziet zitten. Het lijkt misschien gek voor een voormalig ridder zoals Ignatius om van een zwaard en stoere taal naar zacht innerlijk ‘gefluister’ te gaan als richtsnoer van het leven. Toch kunnen wij van zijn verhaal, zijn bekering en zijn weg leren wat troost aanvaarden mag zijn. Misschien vinden wij ook sporen van een innerlijk aanvoelen van het goede, zodat ook wij daarnaar kunnen handelen.

sep
1
zo
Viering 1 september @ Janskerk
sep 1 @ 11:00 – 12:30

Thema: Ad majorem Dei gloriam (tot meerdere eer van God) Verwondering en dankbaarheid
Voorganger: Johanneke Bosman
Lezing: Geestelijke Oefeningen 23a en 234; Psalm 8 en Lucas 10: 21 – 22

Vanuit het diepste van zijn ZIJN, geeft Ignatius een one-liner die voor hem alles omvat wat hij in zijn leven geleerd en ontdekt heeft: Ad majorem Dei gloriam (tot meerdere eer van God). God draagt ons, God is actief bezig voor ons en met ons. Daar lof op zingen, dankbaar voor zijn en vooral altijd verwondering voelen voor alles om ons heen; daar draait het voor Ignatius om. Daar zingt Psalm 8 over en daarover schrijft Lucas. Deze one-liner is ook de dragende kracht onder zowel de ‘Geestelijke Oefeningen’ als  ‘Het verhaal van de pelgrim’ en de op de Ignatiaanse spiritualiteit gestoelde opvoedkundige instituten die de Jezuïeten door de eeuwen heen door de wereld hebben opgezet.

In de afsluitende viering van deze cyclus gaan we opzoek naar verwondering en dankbaarheid, God vinden in alles tot meerdere eer van God.