EUG en Stichting Sanjuna 8

EUG en Stichting Sanjuna 8

In deze blog heb ik al eerder iets uitgelegd over de bouw van een watertank, maar misschien goed het geheugen even op te frissen. In Guinée-Bissau is een methode ontwikkeld om schoon drinkwater per wooneenheid te verzamelen en op te slaan. In dorpen waar een...
EUG en Stichting Sanjuna 7

EUG en Stichting Sanjuna 7

Op 26 maart jl. hebben we in de Janskerk gecollecteerd voor de St. Sanjuna. Met die collecte is € 319 opgehaald; een prachtig bedrag!! Het doel van de 5 EUG-collectes die in 2017 houden, is om de bouw van 7 watertanks, zogenaamde fossa’s in de regio Empada (in Guinée...
EUG en Stichting Sanjuna 6

EUG en Stichting Sanjuna 6

Zondag 26 maart a.s. zal ik de collecte voor de Stichting Sanjuna in de Janskerk aankondigen en na afloop van de viering informatie geven over Guinee Bissau en Empada en natuurlijk over deze stichting. Via dit blog zal ik in de loop van het jaar nieuwtjes vanuit...
EUG en Stichting Sanjuna 5

EUG en Stichting Sanjuna 5

Reden waarom ik deze collecte aanbeveel en mijn band met de St. Sanjuna. Eind 2013 zijn Wout (mijn man) en ik met mijn broer Vincent en schoonzus Anke naar Empada gereisd. Vincent en Anke hebben begin jaren tachtig drie jaar in Empada gewoond en gewerkt om een klein...
EUG en Stichting Sanjuna 4

EUG en Stichting Sanjuna 4

Collectedoel 2017 De collectes van de EUG in 2017 zijn bedoeld om de bouw van fossa’s in de regio verder mogelijk te maken. Wie een fossa wil laten bouwen kan een beroep doen op de stichting Sanjuna voor financiële ondersteuning. En om die ondersteuning aldaar te...
EUG en Stichting Sanjuna 3

EUG en Stichting Sanjuna 3

Waar gaan we in 2017 in de EUG voor collecteren? Naast onderwijs is een belangrijk werkterrein van de St. Sanjuna zorg voor gezondheid. Een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van ziektes is het beschikbaar hebben van schoon drinkwater. Empada beschikt over een...